Skrundas novada pašvaldības plānoto notikumu kalendārs no 19. līdz 23. novembrim

19. novembris, trešdiena
 • 14.00 Nīkrāces pagasta pārvaldes II stāva zālītē projekta "Ideju darbnīcas" rokdarbnieču tikšanās. Mācīsimies veidot ziedu krāterus.
 • 15.30 Skrundas jauniešu centrā brīvprātīgo jauniešu iniciatīva "Dāvanu darbnīca". Ja proti šūt un izšūt, konstruēt, piegriezt, nāc palīgā! Ja neproti, nāc bariņā, iemācīsim!
 • 17.00 Alternatīvās aprūpes dienas centrā Veselīga uztura kluba nodarbība, vada A. Feldmane.
 • 17.30 Alternatīvās aprūpes dienas centrā Emīlijas Seklītes vadībā notiks pērļošanas nodarbības. Nodarbības ir bez maksas, tikai līdzi jāņem materiāli.
 • 18.00 Skrundas kultūras nama 3. stāva zālītē notiks ārstnieciskā vingrošana. Tuvāka informācija pa tālr. 29427990 (Inese).
20. novembris, ceturtdiena
 • 8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks Skrundas novada domes ārkārtas sēde, bet pēc tās – Skrundas novada domes komiteju apvienotā sēde. LASĪT VAIRĀK.
 • 13.00 Alternatīvās aprūpes dienas centrā Daces Saulgriezes vadībā notiks radošās nodarbības. Nodarbības ir bez maksas, tikai līdzi jāņem materiāli.
 • 17.15 Alternatīvās aprūpes dienas centrā datorgrafikas nodarbība, vada datorgrafiķis Leo Lepe.
21. novembris, piektdiena
 • Alternatīvās aprūpes dienas centrā pēdu aprūpi veiks podoloģe Anita Meiere. Pieteikšanās pa tālr. 63321311.
22. novembris, sestdiena
 • 14.00 Nīkrāces saieta namā nodarbība "Tuvojas Adventes laiks". Tiek gaidīti visi, kuri vēlas veidot vainagus, dekorus un dalīties savā pieredzē. Sīkāka informācija saieta namā pie Ingas.
23. novembris, svētdiena
 • Svecīšu vakars Raņķu pagasta un Nīkrāces pagasta kapsētās. Iedzīvotāji aicināti svecītes tuviniekiem aizdegt sev pieņemamā laikā.