Skrundas novada pašvaldības plānoto notikumu kalendārs no 19. līdz 25. janvārim

19. janvāris, pirmdiena
 • 16.00 Skrundas jauniešu centrā – pasākums “Mācies gatavot!”. Mācīšanās ikdienas dzīvesprasmju ieguvei, neformālā komunikācija savstarpēju pozitīvu attiecību veidošanai.
  20. janvāris, otrdiena
 • 10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.
 • 17.30 alternatīvās aprūpes dienas centrā – radošo nodarbību vakara grupas pirmā nodarbība. LASĪT VAIRĀK.
 • 18.00 Sieksātes bibliotēkā tiks demonstrēta filma "Modris". Ieejas maksa: 2 EUR.
21. janvāris, trešdiena
 • 10.00 Skrundas novada domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece un pašvaldības speciālisti Rudīte Kronlaka un Didzis Strazdiņš piedalās projekta ”Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” pašvaldību stratēģiskās vadīšanas tīkla (T1) sanāksmē LPS mītnē (Rīgā).
 • 14.00 Skrundas novada pašvaldības attīstības nodaļas vadītāja Zane Eglīte piedalās Kurzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam un Attīstības programmas 2015.-2020.gadam projektu sabiedriskajā apspriedē Kuldīgas mākslas namā (Kuldīgā).
 • 18.00 Skrundas kultūras nama 3. stāva zālītē notiks ārstnieciskā vingrošana. Vairāk informācijas pa tālruni 29427990 (Inese).
22. janvāris, ceturtdiena
 • 8.00 Skrundas novada pašvaldības ēkā, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks Skrundas novada domes apvienotā komiteju sēde.
 • Alternatīvās aprūpes dienas centrā:
  • 13.00 radošās nodarbības Daces Saulgriezes vadībā.
  • 17.30 pērļošanas nodarbības Emīlijas Seklītes vadībā.    
Nodarbības ir bez maksas, tikai līdzi jāņem materiāli. 23. janvāris, piektdiena
 • 10.00 pie Skrundas VSAC, Kuldīgas ielā 2, Skrundā, Programmas Mobilais veselības  aprūpes centrs ietvaros Bērnus un viņu vecākus BEZ MAKSAS konsultēs Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas bērnu LOR Dr. Anna Platkova un alergologs-pulmanologs Dr. Dace Kārkliņa.
 • Alternatīvās aprūpes dienas centrā no plkst. 17.30-18.30 notiks pašpalīdzības grupu tikšanās:
  • 2. stāva zālē – anonīmo alkoholiķu (AA) tikšanās (26189449 Viktors);
  • 1. stāva zālē – Al-Anon (alkoholiķu tuviniekiem un draugiem, kurus ir skārusi tuva cilvēka pārmērīga alkohola lietošana) tikšanās (29657347 Rita).
LASĪT VAIRĀK.
 • 19.00 Nīkrāces atpūtas centrā ar E. Vulfa viencēlienu "Cienītās kundzes" un K. Štrāles–Dreikas skeču "Šķīstības solījums" viesosies Kalvenes kultūras nama dramatiskais kolektīvs "Nebēda".
24. janvāris, sestdiena
 • Alternatīvās aprūpes dienas centrā redzes pārbaude un brilles par pievilcīgām cenām. Pieteikšanās pa tālruni 29555933 (Sarmīte). LASĪT VAIRĀK.
  Informāciju apkopoja: Didzis Strazdiņš, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists E-pasts: didzis.strazdins@skrunda.lv Tālrunis: 25708808