Skrundas novada pašvaldības plānoto notikumu kalendārs no 22. līdz 27. aprīlim

22. aprīlis, otrdiena
 • 19.00 Rudbāržu kultūras namā latviešu spēlfilma ”Džimlai Rūdi Rallalā!”, ieejas maksa 2.00 EUR.
  23. aprīlis, trešdiena
 • 10.00 sadarbībā ar Rudbāržu bibliotēku Bērnu žūrijas lasītāji aicināti uz S. Berezinas un R. Eilanda koncertu, kas notiks Kuldīgas KC. Visus aizvedīs un atvedīs autobuss. Sīkāka informācija pie jaunatnes lietu speciālistes A. Bikšes vai bibliotekāres M. Kvieses.
 • 15.00 Nīkrāces Saieta namā projekta "Dzīves skoliņa" kārtējā nodarbība. Teorētiskās daļas tēma: veselīgs dzīvesveids, bet praktiski – cepsim un dekorēsim tortes.
24. aprīlis, ceturtdiena
 • 8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, Skrundas novada domes sēde.
 • 9.00 Rudbāržu kultūras namā grupas nodarbība vecākiem. Nodarbību vadīs Inga Pumpuriņa un Daina Ābele.
25. aprīlis, piektdiena
 • 10.30 Skrundas novada pašvaldības delegācija piedalās 5 pašvaldību pieredzes apmaiņas dienā Pāvilostā.
 • 15.30 Alternatīvās aprūpes dienas centrā attīstošās nodarbības pirmsskolas un skolas vecuma bērniem ar speciālām vajadzībām kopā ar vecākiem. Nodarbības vadīs Liene Benefelde. Pieteikšanās un papildu informācija pa tālr. 63321311 vai 29715816.
 • 16.00 Rudbāržu Bērnu un jauniešu centrā joku pēcpusdiena ”Jocīgs un smieklīgs”. Bērni un jaunieši varēs iejusties smieklīgos tēlos, kā arī dziedāt, dejot un stāstīt anekdotes un smieklīgus atgadījumus. Noslēgumā iesim rotaļās un cienāsimies ar gardumiem. Laipni aicināti jokoties pēc sirds patikas!
26. aprīlis, sestdiena
 • 9.00 Skrundā pie kultūras nama un Nīkrācē, Raņķos un Rudbāržos pie pagastu pārvaldēm – pulcēšanās ”Lielās Talkas” darbiem.
 • 15.00 Skrundas kultūras namā senioru koru sadziedāšanās koncerts "Dziesmas sirdij".

Izstādes
 • Līdz 25. aprīlim, darbdienās no plkst. 11.00–15.00, Rudbāržu kultūras namā apskatāma Daces Saulgriezes izstāde.