Skrundas novada pašvaldības plānoto notikumu kalendārs no 23.aprīļa - 2. maijam

23.aprīlis, pirmdiena
 • 18.00 Skrundas bibliotēkas telpās Skrundas sieviešu klubiņa pasākums.
24.aprīlis, otrdiena
 • 9.00 Skrundas vidusskolā novada vizuālās mākslas olimpiāde 5.-12.klasei.
 • 9.00-12.00 Nīkrāces pakalpojuma pārvaldē varēs saņemt platībmaksājumu iesniegumus un lauku bloka kartes.
 • 10:00 – 17:00 Skrundā pie Jāņa Brikmaņa aptiekas, Kuldīgas ielā 4 ieradīsies mobilais mamogrāfs.
 • 13.00-15.00 Sieksātes bibliotēkā varēs saņemt platībmaksājumu iesniegumus un lauku bloka kartes.
 • 14.00 Skrundas novada skolu administrāciju sanāksme.
25.aprīlis, trešdiena
 • 9.00-12.00 Raņķu pakalpojuma pārvaldē varēs saņemt platībmaksājumu iesniegumus un lauku bloka kartes.
 • 15.00 Nīkrāces saieta namā ģimenes centrā pieredzes apmaiņu par dārza darbiem pavasarī.
 • Kuldīgā jauno ceļa satiksmes dalībnieku forums.
 • Saldū Austrumkursas bērnu un jauniešu folkloras kopu sarīkojums.
 • Liepājas mūzikas vidusskolā notiks pūtēju orķestru un ansambļu festivāls. Piedalās Skrundas mūzikas skolas audzēkņi.
26.aprīlis, ceturtdiena
 • 10.00 Skrundas novada domes sēde.
 • 18.00 Rudbāržos kulinārijas brīnumu vakars.
27.aprīlis, piektdiena
 • Rīgā LIVA konference, piedalās Skrundas novada skolu direktori, vietnieki.
28.aprīlis, sestdiena
 • Rīgā BJC „Altona” vokālā mūzikas konkursa „Balsis” fināls.
 • Skrundas novada pašvaldības darba laiks 28. aprīlī no plkst. 8.00-13.00. 30.aprīlis brīvdiena.
 • Skrundas televīzijas veidoto raidījumu seansi. Seansam sākoties, gluži kā sendienās redzēsiet arī kinožurnālus. Šoreiz tajos Skrundas TV arhīva raidījumi „Rupuči”
 • 12.00 A.Zalgaucka, V.Zilvera uzvedums „Sarkanās kurpes” (2008).
 • 14.00 Skrundas pilsēta 5 gadu jubileja (2001), Skrundas ielas laikmetu griežos (2001).
 • 16.00 Skrundenieku Līgo vakara izrāde „Limuzīns Jāņu nakts krāsā” (2009).
 • 18.00 Skrundas kultūras nama mazajā zālē. Skrundas televīzijai- 20.