Skrundas novada pašvaldības plānoto notikumu kalendārs no 24. februāra līdz 2. martam

24. februāris, pirmdiena
 • Līdz 25. februārim veikala ”Elvi” telpās Ventas ielā 16, Skrundā, apskatāma projekta "Mana sociālā atbildība" sasniegto rezultātu izstāde. LASĪT VAIRĀK.
 • Līdz februāra beigām Rudbāržu bibliotēkas ārējā pakalpojuma punktā Sieksātē apskatāma Margaritai Stārastei veltīta izstāde, bet Skrundas pilsētas bibliotēkā – izstāde ”Ar ideju viss sākas…” LASĪT VAIRĀK.
 • 10.00 AADC psiholoģe Inga Pumpuriņa un soc. darbiniece Rita Goldmane apmeklē speciālistu apmācības Labklājības ministrijas projekta ”Grupu terapijas programmas vardarbību veikušo personu sociālajai rehabilitācijai izstrāde, programmas aprobācija un speciālistu apmācība” ietvaros Rīgā.
25. februāris, otrdiena
 • 10.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, apmācības "Zaļā iepirkuma organizēšana pašvaldībā". LASĪT VAIRĀK. Tālr. informācijai: 67323212.
 • 10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio. Tālr. informācijai: 63350454, 26665874 (Zane Eglīte).
26. februāris, trešdiena
 • No plkst. 10.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, pašvaldības nekustamo īpašumu nomas tiesību izsoles (garāžas I Nr. 14, garāžas I Nr. 12 un garāžas II Nr. 1, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā). Izsoles dalībnieku reģistrācija līdz 25.02.2014. plkst. 16.00. Tālr. informācijai: 63350451 (Dace Buķele).
27. februāris, ceturtdiena
 • 8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, Skrundas novada domes sēde. LASĪT VAIRĀKTālr. informācijai: 63350455 (Eva Pole).
 • 9.00 Rudbāržu kultūras namā grupas nodarbība vecākiem. Nodarbību vadīs Inga Pumpuriņa un Daina Ābele. Tālr. informācijai: 63321311, 29407389 (Daina Ābele).
 • 10.00 Skrundas kultūras nama mazajā zālē seminārs nodokļu maksātājiem. LASĪT VAIRĀK. Tālr. informācijai: 26213462 (Anita Miķelsone).
28. februāris, piektdiena
 • 16.00 Rudbāržu Bērnu un jauniešu centrā galda spēļu turnīrs. Noslēgumā apbalvošana. Visi laipni aicināti! Tālr. informācijai: 63354102 (Antra Bikše)
1. marts, sestdiena
 • Rudbāržu sporta zālē amatierteātru karnevāls "Ar tiem jokiem joki mazi". Tālr. informācijai: 28327883 (Dita Ņuņēvica), 28700726 (Mirdza Pilskunga).
 • 11.00 Gruntskalnu trasē pie Ventas kalna, Skrundā, ja būs atbilstoši laika apstākļi, notiks Skrundas novada 2. atklāto ziemas sporta spēļu sacensības distanču slēpošanā. Distances garums: sievietēm 3 km, vīriešiem 5 km. Uz sacensību laiku būs iespēja iznomāt slēpes un slēpju zābakus! Tālr. informācijai: 29570360 (Aivita Emerberga).
 • 12.00 Skrundas kultūras namā jauniešu sadraudzības pasākums "Jaunieši 50. gadsimtā Skrundā".  LASĪT VAIRĀK. Tālr. informācijai: 29852292, 26686620 (Baiba Eversone).
2. marts, svētdiena
 • 11.00 Skrundas vidusskolas sporta zālē Skrundas novada 2. atklāto ziemas sporta spēļu noslēdzošā disciplīna - sacensības jauktajām komandām volejbolā (4 vīrieši + 2 sievietes). Tālr. informācijai: 29570360 (Aivita Emerberga).