Skrundas novada pašvaldības plānoto notikumu kalendārs no 24. līdz 30. martam

24. marts, pirmdiena
 • No 24. līdz 29. martam E-prasmju nedēļas ietvaros Skrundas pilsētas bibliotēkā visi interesenti var iemācīties lietot Kuldīgas, Alsungas un Skrundas novadu bibliotēku elektronisko kopkatalogu, datu bāzes Letonika un periodika.lv, portālu News.lv, kā arī E-prasmes var apgūt tie, kas uzsāk datora un interneta lietošanu.
 • No 1. marta Skrundas kultūras namā apskatāma fotogrāfa Haralda Fiļipova kāzu fotogrāfiju izstāde "Jā", bet Raņķu bibliotēkā līdz marta beigām skatāma paštaisīto ziedu izstāde.
 • Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrā, Kuldīgas ielā 2 (1. stāvā), pieņem ginekologs. Pieteikties pa tālr. 63331471.
 • 15.00 Skrundas jauniešu centrā jauniešu tikšanās ar Skrundas novada pašvaldības speciālistiem.
 • 15.30 Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrā Skrundas novada domes priekšsēdētājas Nellijas Kleinbergas tikšanās ar centra iemītniekiem.
 • 16.00 Skrundas jauniešu centrā pavasara dekoru veidošanas darbnīca.
25. marts, otrdiena
 • 10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.
 • 12.00 Rudbāržos pie piemiņas akmens komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis.
 • 13.00 piemiņas brīdis Raņķos pie represēto akmens.
 • 13.00 E-prasmju nedēļas ietvaros Alternatīvās aprūpes dienas centrā, Kalēju ielā 4, Skrundā, E-prasmes vārēs apgūt datoru lietotāji ar jebkādām priekšzināšanām. Iepazīstināsim arī ar Skrundas novada pašvaldības mājas lapas www.skrundasnovads.lv, portāla www.latvija.lv saturu un iespējām, kā arī e-pakalpojumu lietošanu.
 • 14.00 Skrundā pie piemiņas vagona atceres brīdis komunistiskā genocīda upuru piemiņai.
 • 16.00 komunistiskā genocīda upuru piemiņai veltīts atceres brīdis Lēnās pie piemiņas akmens represētajiem.
26. marts, trešdiena
 • 10.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, pašvaldības nekustamā īpašuma Garāžas II Nr. 6, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, izsole. Izsoles dalībnieku reģistrācija līdz 25.03.2014. plkst. 16.00.
 • 15.00 Rudbāržu Bērnu un jauniešu centrā tematisks pasākums ”Savstarpējās attiecības, kā tās uzlabot”. Būs iespēja noklausīties lekciju par šo tēmu, aizpildīt anketas, pēc tam uzdot dažādus ar tēmu saistītus jautājumus. Pasākumu vadīs jaunatnes lietu speciāliste Antra Bikše.
 • 20.00 Skrundas kultūras namā izrāde "Mīlestība līdz prāta zudumam jeb pilnīgs sviests", komēdija 2 cēlienos. Režisors: Ivars Lūsis. Lomās: Roberto Meloni, Jūlija Ļaha, Jānis Reinis/Dainis Porgants, JĀNIS BUĶELIS un Laila Kirmuška. Biļetes iepriekšpārdošanā var iegādāties Skrundas bērnu bibliotēkā.
 • No 26. līdz 28. martam Skrundas novada pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste Baiba Eversone piedalās kursos nometņu vadītājiem.
27. marts, ceturtdiena
 • 8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, Skrundas novada domes sēde.
 • 9.00 Rudbāržu kultūras namā grupas nodarbība vecākiem. Nodarbību vadīs Inga Pumpuriņa un Daina Ābele.
28. marts, piektdiena
 • No 28. līdz 31. martam Skrundas kultūras namā ”ART OF LIVING” (Dzīves māksla), pamatkurss. Kursā ar vingrinājumu palīdzību uzzināsiet, kā uzlabot veselību un miegu, iegūt ticību saviem spēkiem; uzlabot attiecības ar līdzcilvēkiem un efektīvi risināt sadzīves problēmas. LASĪT VAIRĀK.
 • 15.30 Alternatīvās aprūpes dienas centrā attīstošās nodarbības pirmsskolas un skolas vecuma bērniem ar speciālām vajadzībām kopā ar vecākiem. Nodarbības vadīs Liene Benefelde. Pieteikšanās un papildu informācija pa tālr. 63321311 vai 29715816.
 • 16.00 Alternatīvās aprūpes dienas centrā pēdu aprūpi veiks podoloģe Anita Meiere. Pieteikšanās pa tālruni 63321311.
29. marts, sestdiena
 • 16.00 Raņķos novada 2. amatierteātru svētki ”Es esmu kārs uz jokiem”. Svētku programma: 16.00 svētku svinīga atklāšana, 16.30-18.30 Jūsu priekam uzstāsies Skrundas, Nīkrāces, Rudbāržu un Raņķu  amatierteātri, 19.00 svētku dienas svinīgs noslēgums. Ieeja bez maksas.