Skrundas novada pašvaldības plānoto notikumu kalendārs no 25. līdz 31. maijam

Skrundas novada pašvaldības plānoto notikumu kalendārs no 25. līdz 31. maijam 25. maijā
 • Plkst. 15.30 Skrundas jauniešu centrā saruna ar psiholoģi Kristīni Maku.
25. un 26. maijā
 • Plkst. 17.00 Skrundas vidusskolā uz sapulci tiek aicināti vecāki, kuru bērni 2015./2016.m.g. uzsāks mācības Skrundas vidusskolas 1. klasē. Līdzi ņemot bērna dzimšanas apliecību.
26. maijā
 • Plkst. 17.00 Skrundas vidusskolā  uz sapulci tiek aicināti vecāki, kuru bērni 2015./2016.m.g. uzsāks mācības Skrundas vidusskolas 1. klasē. Līdzi ņemot bērna dzimšanas apliecību. 
27. maijā
 • Plkst. 19.00 Skrundas kultūras namā Skrundas kultūras nama amatierteātra "SAAN" pirmizrāde: Kārļa Skalbes "Sirds pasakas". Režisors Aldis Zalgauckis
27.-28.maijam
 • Skrundas novada domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece un Dita Ņuņēvica piedalīsies seminārā „Sadarbības iespējas Latvijas un Norvēģijas pašvaldībām” Daugavpilī.
No 27.-29. maijam
 • 14 Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Ainavu arhitektūras un plānošanas studiju programmas 3.kursa studenti izstrādās Skrundas pilsētas Stūra, Ventas un Liepājas ielu kvartāla attīstības koncepciju.
28. maijā
 • Skrundas Pilsētas, Skrundas Bērnu, Raņķu un Rudbāržu bibliotēkas būs slēgta. Pieredzes apmaiņas brauciens uz Kuldīgas un Alsungas bibliotēkām.
 • Plkst. 15.30 Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrā Skrundas jaunieši sniegs muzikālu sveicienu centra klientiem. 
29. maijā
 • No plkst. 10.00 Pie Skrundas Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrā, Kuldīgas ielā 2, Skrundā Programmas Mobilais veselības  aprūpes centrs ietvaros Bērnus un viņu vecākus BEZ MAKSAS konsultēs Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas bērnu  acu ārsts  Dr. Diāna Zariņa un mikrologopēds (logopēds) Asja Irbe. Pieteikšanās pa tālruni 63321311 vai personiski Alternatīvās aprūpes dienas centrā.
30. maijā
 • Skrundas novada pašvaldība sadarbībā ar VAS "Latvijas dzelzceļš" nodrošina Intara Busuļa koncerta apmeklējumu Liepājā 46 Skrundas novada jauniešiem no maznodrošinātām ģimenēm.
 • No plkst. 12:00 Skrundas kultūras namā Anonīmie alkoholiķi (AA) visus interesentus aicina uz atklāto sapulci.
 • Sudmalnieku birzī, Raņķos Skrundas novada amatiermākslas svētki "Ar dziesmiņu birzi triecu, ar dancīti laiku vedu".
 • Plkst. 17.00 gājiens no pagasta pārvaldes uz Sudmalnieku birzi.
 • Plkst. 17.30 svinīga svētku atklāšana un koncerts, kurā piedalās visi Skrundas novada amatiermākslas kolektīvi.
 • Plkst. 20.00 svētku balle kopā ar grupu R2 no Ventspils.
31. maijā
 • Plkst. 11.00 Rudbāržu pagasta sporta laukumā Starptautiskai bērnu aizsardzības dienai veltīts pasākums "Sveika vasara". Jautrība sitīs augstu vilni – uz pasākumu tiek aicināti gan dalībnieki, gan skatītāji.
  Informāciju apkopoja: Zane Eglīte, Skrundas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja
E-pasts: zane.eglite@skrunda.lv Tālrunis: 63350454, 26665874