Skrundas novada pašvaldības plānoto notikumu kalendārs no 26. līdz 29. jūnijam

26. jūnijs, ceturtdiena
  • 8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks Skrundas novada domes sēde.
  • 10.00 pie Raņķu pagasta pārvaldes Bērnu sporta diena – bumbiņas mešana, riteņbraukšana un dažādas stafetes.
27. jūnijs, piektdiena
  • 12.00 Nīkrāces Saieta namā Labdarības projekta "Ideju darbnīcas" rokdarbnieču tikšanās. Aicinām ikvienu darboties gribētāju mums pievienoties!
28. jūnijs, sestdiena
  • 15.00 Skrundas Profesionālajā vidusskolā  notiks Skrundas Profesionālās vidusskolas izlaidums.