Skrundas novada pašvaldības plānoto notikumu kalendārs no 28. septembra līdz 4. oktobrim

Skrundas novada pašvaldības plānoto notikumu kalendārs no 28. septembra līdz 4. oktobrim 28. septembris, pirmdiena
 • 16.00 Skrundas jauniešu centrs aicina doties pārdomas par tēmu “Kas ir latvietis” rosinošā pārgājienā. Pulcēšanās pārgājienam pie Skrundas jauniešu centra, Amatnieku ielā 1, Skrundā. LASĪT VAIRĀK
29. septembris, otrdiena
 • 10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.
 • No plkst. 13.00 Skrundas jauniešu centrā notiks radošā pēcpusdiena bērniem.
30. septembris, trešdiena
 • 10.00 Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupas pārstāvji piedalīsies projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” stratēģiskās vadīšanas tīkla sanāksmē (Amatā). LASĪT VAIRĀK
 • 10.30 Skrundas novada pašvaldības pārstāvji piedalīsies informatīvā seminārā, kurā Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra informēs par metodoloģiskajām vadlīnijām darbam ar mērķa grupas jauniešiem projektā “PROTI un DARI!”, kā arī par projekta turpmāku īstenošanu (Kuldīgā). LASĪT VAIRĀK
 • 15.00 Nīkrāces saieta namā "Miķeļdienas darbnīca". Aicināti visi – gan lieli, gan mazi – no rudens veltēm pagatavot kādu gardumu, interesantu dekoru vai dāvaniņu.
 • 16.00 Raņķu pasākumu zālē, Raņķu pagastā, notiks Skrundas novada pašvaldības speciālistu tikšanās ar uzņēmējiem par Valsts un ES atbalsta piešķiršanas kārtību pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā.
 • 18.00 Skrundas kultūras nama mazajā zālē notiks LMT projekta "Esi vesels, esi kustīgs" oficiālā atklāšana. Aicinām ikvienu interesentu piedalīties bezmaksas vingrošanas nodarbībās, kuras notiks katru nedēļu trešdienās plkst. 18.00 Skrundas kultūras namā un piektdienās plkst. 15.00 Nīkrāces atpūtas centrā.
1. oktobris, ceturtdiena
 • No 1. līdz 14. oktobrim Skrundas kultūras nama amatiermākslas kolektīvi atklāj sezonu. Aicinām pievienoties ikvienu, kam patīk dziesma, deja,  māksla un radīt prieks! LASĪT VAIRĀK
 • 10.00 Skrundas jauniešu centrā viesosies Skrundas PII “Liepziediņš” sagatavošanas grupas bērni, lai iepazītos ar centra darbību.
 • No plkst. 13.00 Skrundas jauniešu centrā notiks radošā pēcpusdiena bērniem.
2. oktobris, piektdiena
 • 2. un 3. oktobrī Skrundas novada pašvaldības īpašuma “Mežaine” teritorijā, Raņķu pagastā, notiks Zemessardzes 45. nodrošinājuma bataljona taktiskās mācības.
 • Pie Skrundas aptiekas, Kuldīgas ielā 4 sievietes tiek aicinātas pēc iepriekšēja pieraksta veikt krūšu izmeklējumus tuvāk savai dzīvesvietai – Veselības Centrs 4 mobilajā mamogrāfā. LASĪT VAIRĀK
 • 13.00 Skrundas kultūras namā biedrība “Darīsim paši!”, uzsākot vietējās attīstības stratēģijas izstrādi, aicina visus interesantus uz tikšanos, lai, kopīgi apzinot iepriekšējā plānošanas perioda problēmas un izceļot labos piemērus, identificētu teritorijas attīstības vajadzības un jaunu projektu ideju nepieciešamību. LASĪT VAIRĀK
 • 14.00 Skrundas kultūras nama mazajā zālē notiks Skolotāju dienas svinīgais pasākums – pedagogu sveikšana darba jubilejās un Liepājas teātra aktrises Sigitas Jevgļevskas koncerts.
3. oktobris, sestdiena
 • 21.00 Skrundas kultūras namā Disko Kuršiem – 30! Laba 80.-90. gadu mūzika, lieliska atmosfēra un dažādi pārsteigumi. LASĪT VAIRĀK
Informāciju apkopoja: Didzis Strazdiņš, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists E-pasts: didzis.strazdins@skrunda.lv Tālrunis: 25708808