Skrundas novada pašvaldības plānoto notikumu kalendārs no 3. līdz 9. novembrim

Skrundas novada pašvaldības plānoto notikumu kalendārs no 3. līdz 9. novembrim 3. novembris, pirmdiena
 • 17.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks Skrundas novada domes ārkārtas sēde. LASĪT VAIRĀK.
 • 17.30 Skrundas kultūras nama saimes istabā Sieviešu klubiņa nodarbība. Turpināsim iesāktos darbus labdarības akcijai.
4. novembris, otrdiena
 • 10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.
5. novembris, trešdiena
 • 10.30 zemnieku saimniecībā «Valti», Skrundas pagastā, Skrundas novadā, LLKC Lopkopības kompetenču centrs un Kuldīgas konsultāciju birojs aicina uz fermu dienu. Demonstrējuma tēma – Šarolē šķirnes zīdējteļu piebarošanas efektivitāte. LASĪT VAIRĀK.
 • 15.30 Skrundas jauniešu centrā brīvprātīgo jauniešu sanāksme.
 • 17.00 Skrundas kultūras nama 3. st. zālē Satsanga ar Lielo Kriju, kuru vadīs skolotāja Līga Krustkalna, visiem ART OF LIVING (Dzīves māksla) Pamatkursa beidzējiem. Iepriekšēja pieteikšanās un informācija pa tālr. 29407389.
 • 17.00 Alternatīvās aprūpes dienas centrā Veselīga uztura kluba nodarbība, vada A. Feldmane.
 • 17.30 Alternatīvās aprūpes dienas centrā Emīlijas Seklītes vadībā notiks pērļošanas nodarbības. Nodarbības ir bez maksas, tikai līdzi jāņem materiāli.
 • 18.00 Skrundas kultūras nama 3. stāva zālītē notiks ārstnieciskā vingrošana. Tuvāka informācija pa tālr. 29427990 (Inese).
6. novembris, ceturtdiena
 • 13.00 Alternatīvās aprūpes dienas centrā Daces Saulgriezes vadībā notiks radošās nodarbības. Nodarbības ir bez maksas, tikai līdzi jāņem materiāli.
 • 17.15 Alternatīvās aprūpes dienas centrā datorgrafikas nodarbība, vada datorgrafiķis Leo Lepe.