Skrundas novada pašvaldības plānoto notikumu kalendārs no 4. līdz 10. novembrim

4. novembris, pirmdiena
 • No 1. novembra Skrundas kultūras namā apskatāma ceļojošā fotoizstāde ”Ezeri nākotnē”.
 • 17.30 Skrundas kultūras nama bibliotēkas telpās Sieviešu klubiņa kārtējā nodarbība: Mandala manā dzīvē. Konstruēsim un veidosim sev dziedniecisko mandalu, izmantojot krāsu terapiju. Lūgums līdzi ņemt krāsu zīmuļus jeb krītiņus, cirkuli un dzēšgumiju. Informācija pa t.29427990 (Inese).
5. novembris, otrdiena
 • 15.00 Nīkrāces saieta namā ”Gardēžu klubiņa” tikšanās.
6. novembris, trešdiena
 • 09.00-12.00 Jaunmuižas pamatskolā ārstes J. Gavrilovas pieņemšanas telpās apmeklētājus pieņems Skrundas novada P/A "Sociālais dienests" sociālais darbinieks.
 • 15.30 Raņķu pasākumu zālē "Mārtiņdienas lustes" – svinīgi atklāsim jauno nojumi, būs tirdziņš un citas Mārtiņdienas izdarības.
7. novembris, ceturtdiena
 • 18.00-23.00 pasākuma ”Latvijas karavīrs laikmetu griežos” nakts pārgājiens ar militārajām stafetēm un kontrolpunktiem O. Kalpaka takā, Ventas forsēšana.
8. novembris, piektdiena
 • 16.00 Rudbāržu bērnu un jauniešu centrā notiks literārs pasākums sadarbībā ar Rudbāržu bibliotēku. Ziemeļvalstu bibliotēkas nedēļas ietvaros pie mums ciemosies bibliotekāre M. Kviese. Tiks lasītas grāmatas par ziemeļiem un ziemeļblāzmu.
Pasākuma ”Latvijas karavīrs laikmetu griežos” programma:
 • 10.00-12.00 Ekskursijas pasākuma dalībniekiem: Skrunda, O. Kalpaka muzejs ”Airītes”, Lēnas.
 • 10.00-12.00 Biedrības ”Latvijas Ģenerāļu klubs” pārstāvju tikšanās ar skolu jaunatni un sarkanbaltsarkano lentīšu locīšana: Skrundas vidusskolā, O. Kalpaka Rudbāržu pamatskolā, Nīkrāces pamatskolā, Rudbāržu internātpamatskolā – rehabilitācijas centrā, Skrundas profesionālajā vidusskolā, Jaunmuižas pamatskolā.
 • 14.30-15.00 Piemiņas koku stādīšana pie Skrundas evaņģēliski luteriskās baznīcas.
 • 15.00-17.30 Svinīgais pasākums Skrundas kultūras namā:
·          Filmu fragmentu demonstrēšana par karavīru ikdienu starptautiskajās operācijās un sarunas ar misiju dalībniekiem, ·          Skrundas kultūras nama vīru vokālā ansambļa ”Vecie zēni” muzikālais sveiciens, ·          Paneļdiskusija ar biedrības ”Latvijas ģenerāļu klubs” pārstāvjiem, ·          Eseju konkursa par Latvijas karavīriem labāko autoru apbalvošana, ·          Nacionālo bruņoto spēku orķestra koncerts.
 • 17.45-18.15 Pie Skrundas kaujas piemiņas akmens Svinīgā lāpu gaismas nodošanas ceremonija Latvijas novadiem.
9. novembris, sestdiena
 • 10.00 Nīkrāces atpūtas centrā "Zolītes” turnīrs.
 • Svecīšu vakars Rudbāržu pagastā: Vecsieksātes kapsētā pl.13.00, Bākūžu kapsētā pl.13.30, Sprīžu kapsētā pl.14.00, Ļudikas kapsētā pl.15.00, Krogarāju kapsētā pl.16.00.
 • 17.00 Skrundas Profesionālās vidusskolas 45 darba gadu jubilejas pasākums un absolventu salidojums. Pilnīgāka informācija pa t. 63336145 vai 63350030, www.skrundasavs.lv
10. novembris, svētdiena
 • 10.00 Rudbāržu pagasta sporta zālē pāru turnīrs novusā. Dalības maksa - Ls 1 no pāra.