Skrundas novada pašvaldības plānoto notikumu kalendārs no 5. - 11. martam

5.marts, pirmdiena
 • 9.00-12.00 VSAA speciālisti konsultēs Skrundas iedzīvotājus Skrundas novada pašvaldībā, Raiņa ielā 11.
 • 10.00 – 12.00 SEB bankas speciālisti konsultēs Skrundas iedzīvotājus un uzņēmējus Skrundas novada pašvaldībā, Raiņa ielā 11.
 • Līdz 9. martam Skrundas kultūras namā apskatāma novada mednieku kolektīvu trofeju izstāde.
6.marts, otrdiena
 • 10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio
 • 10.00 Skrundas vidusskolā konkurss „Vides izziņas spēles”. Piedalās 3 Skrundas vidusskolas skolēni.
 • 10.00 Liepājā Bērnu jauniešu centrā skolēnu skatuves runas reģionālais konkurss. Piedalās 2 Skrundas vidusskolas skolēni.
 • 12.00-14.00 Mežsargs Vairis Kopštāls pieņems Rudbāržu pagasta meža īpašniekus Rudbāržu pagasta pārvaldē, „Dārdedzēs”.
 • 15.00 Nīkrāces saieta namā ģimenes centrā sveču liešanas nodarbība.
7.marts, trešdiena
 • Brocēnu vidusskolā starpnovadu matemātikas olimpiāde 1.-4.klasei. Piedalās 16 Skrundas novada skolu skolēni.
 • Brocēnu vidusskolā starpnovadu ģeogrāfijas olimpiāde 9.klasei. Piedalās 1 skolēns.
 • 16:00 Rudbāržu bērnu un jauniešu centrā rokdarbu pēcpusdiena.
8.marts, ceturtdiena
 • 10.00 Dzīvokļu komisija Skrundas novada pašvaldībā, Raiņa ielā 11.
 • 17.00 Raņķu pasākumu zālē interešu klubiņa „Gardēdes” pirmā tikšanās.
9.marts, piektdiena
 • 15.00 Nīkrāces saieta namam 1.dzimšanas diena.
 • 10.00 Druvas vidusskolā starpnovadu lietišķās informātikas olimpiāde 5.-7.klasei. Piedalās 3 Skrundas vidusskolas skolēni.
 • 10.00 Druvas vidusskolā starpnovadu lietišķās informātikas olimpiāde 5.-7.klasei. Piedalās 3 Skrundas vidusskolas skolēni.
 • 10.00 Kuldīgas pamatskolā atklātā olimpiāde 3. klases skolēniem „Mazais prātnieks”. Piedalās 3 Skrundas novadu skolu skolēni.
10.marts, sestdiena
 • 10.00 O. Kalpaka Rudbāržu pamatskolas sporta zālē zoles turnīra 7. kārta.
 • 18. 00 Skrundas kultūras namā jauniešu deju kolektīvu sadancošanas koncerts „Kur tu augi, daiļa meita?’’
 • 11.marts, svētdiena
 • 14.00 Raņķu pasākumu zālē „Krāsaino cepuru balle”. Veltījums sieviešu dienai.