Skrundas novada pašvaldības plānoto notikumu kalendārs no 5. līdz 10. maijam

Skrundas novada pašvaldības plānoto notikumu kalendārs no 5. līdz 10. maijam 5. maijs, otrdiena
 • No plkst. 13.00 Skrundas jauniešu centrā radošā pēcpusdiena bērniem.
  6. maijs, trešdiena
 • 18.00 Skrundas kultūras nama 3. stāva zālītē notiks ārstnieciskā vingrošana. Vairāk informācijas pa tālruni 29427990 (Inese).
7. maijs, ceturtdiena
 • Skrundas svētku atklāšana “Satikšanās prieks” – atklājam Skrundas novada svētkus un paceļam Skrundas novada karogus:  plkst. 17.00 pie Raņķu pagasta pārvaldes, plkst. 18.00 pie Nīkrāces pagasta pārvaldes, plkst. 19.00 pie Rudbāržu pagasta pārvaldes, plkst. 20.00 Skrundā pie pulksteņa.
8. maijs, piektdiena
 • Skrundas svētki turpinās:
  • 12.00 Skrundas kultūras namā Skrundas vidusskolas interešu izglītības pulciņu dalībnieku koncerts.
  • 15.00 Skrundas kultūras namā Skrundas gleznošanas pulciņa dalībnieku darbu izstādes, fotogrāfes Ievas Benefeldes izstādes “... ilgāk par mirkli...” un mākslinieces Iritas Timbras personālizstādes atklāšana.
  • 17.00 Nīkrāces atpūtas centrā un 19.00 Rudbāržu kultūras namā Skrundas svētkiem un Mātes dienai veltīts koncerts ar dzejas lasījumiem un Edgara Ziņģa vijoļspēles mūziku.
 • Alternatīvās aprūpes dienas centrā:
  • No plkst. 9.00 pēdu aprūpi par samaksu veiks podoloģe Anita Meiere. Laipni lūdzam darba dienās pieteikties pa tālruni 63321311.
  • No plkst. 17.30-18.30 notiks pašpalīdzības grupu tikšanās:
   • 2. stāva zālē – anonīmo alkoholiķu (AA) tikšanās (26189449 Viktors);
   • 1. stāva zālē – Al-Anon (alkoholiķu tuviniekiem un draugiem, kurus ir skārusi tuva cilvēka pārmērīga alkohola lietošana) tikšanās (29657347 Rita). LASĪT VAIRĀK.
9. maijs, sestdiena
 • Skrundas svētki turpinās:
  • 10.00 Skrundas iedzīvotāju un viesu modināšana kopā ar motokluba “Gandri” biedriem.
  • 07.00–14.00 Skrundas kultūras nama skvērā mājražotāju un amatnieku tirgus “Skrundenieku dižandele”.
  • 10.30–14.00 uz centrālās skatuves pie Skrundas VSAC dažādu Skrundas svētku viesu kolektīvu priekšnesumi.
  • 10.00–14.00 novadu konkurss “Siera sāļā torte”, sacensības strītbolā un kāršu spēlē “Zolīte”, iespēja iemēģināt roku loku šaušanā un piedalīties galda spēļu turnīros, koncerti, izstādes un radošās darbnīcas izglītības pilsētiņā “Izzini zināmo nezināmajā”, Zemessardzes 45. nodrošinājuma bataljona aktivitātes.
  • 11.00 un 13.00 pieturā pie “Omes” veikaliņa, Skrundā, pulcēšanās ekskursijai gida pavadībā uz lokatora pilsētiņu.
  • 12.00 Skrundas ev. lut. baznīcā koncerts “Satikšanās mūzikā”. Muzicēs ērģelniece Elizabete Hojere no Drēzdenes (Vācija) un ansamblis no Skrundas sadraudzības pilsētas Peltsamā (Igaunija).
  • 13.00 O. Kalpaka ielā, Skrundā, Zemessardzes izlūkvada paraugdemonstrējumi.
  • 14.00 pļavā pretī Alternatīvās aprūpes dienas centram biedrība "Jātnieku sporta klubs “Demora”" aicina uz zirgu paraugdemonstrējumiem.
  • 15.00 Ventas krastā pie Skrundas estrādes laivu parāde “Roks ir dzīvs”. Aicinām visus piedalīties jautrajā piedzīvojumā, kas vieno svētku dalībniekus un viesus.
  • 16.00 Skrundas estrādē rokkoncerts “ROKS PAR BRĪVĪBU”. Spēlēs grupas “Colt”, “The Violence of Silence”, Buks un brigāde, “Bet Bet”, Ivo Fomins ar grupu, Ainars Virga, Tomass Kleins un Liepājas ģitāristu lielansamblis. Biļetes var iegādāties www.bilesupardise.lv un Skrundas bērnu bibliotēkā.
  • 23.00 uz centrālās skatuves pie Skrundas VSAC Nakts koncerts “Ieklausies nakts burvībā...”
  • 24.00 skvērā pie Skrundas kultūras nama salūts “Uguns ziedi debesīs, prieku sirdīs atnesīs”.
  • 24.00–5.00 Skrundas kultūras namā tautas balle, spēlēs grupa “Lauku muzikanti”. Ieejas maksa: 3.00 EUR. Galdiņu rezervācija pa t. 28327883; 63331556.
10. maijs, svētdiena
 • 11.00 Skrundas ev. lut. baznīcā dievkalpojums. Piedalās Skrundas ev. lut. draudzes ansamblis un ērģelniece Elizabete Hojere.
       Informāciju apkopoja: Didzis Strazdiņš, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists
E-pasts: didzis.strazdins@skrunda.lv Tālrunis: 25708808