Skrundas novada pašvaldības plānoto notikumu kalendārs no 6. jūnija līdz 12. jūnijam

Skrundas novada pašvaldības plānoto notikumu kalendārs no 6. jūnija līdz 12. jūnijam 6.jūnijs, pirmdiena
  • Domes zālē plkst.15.00 notiks sanāksme ar speciālistiem un biedrībām par veselības veicināšanas pasākumiem ar ESF fondu finansējumu.  
7.jūnijs, otrdiena
  • Domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece kopā ar Latvijas Samariešu apvienību apciemos Samariešu pakalpojumu saņēmējus.
11.jūnijs, sestdiena
  • Skrundas kultūras nama lielajā zālē plkst.13.00 Skrundas vidusskolas 9.a klases izlaidums.
  • Skrundas kultūras nama lielajā zālē plkst.16.00 Skrundas vidusskolas 9.b klases izlaidums.
  • Plkst.16.00 Oskara Kalpka Rudbāržu pamatskolas 9.klases izlaidums.
  • Plkst.18.00 Nīkrāces pamatskolas 9.klases izlaidums. 
  Informāciju apkopoja: Sandris Kuzmickis, Skrundas novada pašvaldības Informācijas tehnoloģiju administrators