Skrundas novada pašvaldības plānoto notikumu kalendārs no 6. līdz 11. maijam

6. maijs, otrdiena
  • 10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.
  • 17.30 Skrundas kultūras nama Saimes istabā Skrundas sieviešu klubiņa nodarbība. Par godu Mātes dienai gatavosim dāvaniņas dekupāžas tehnikā. Aicinām mums piebiedroties visas interesentes!
7. maijs, trešdiena
  • 9.00–12.00 Jaunmuižas pamatskolā, ārstes J.Gavrilovas pieņemšanas telpās apmeklētājus pieņems Skrundas novada p/a "Sociālais dienests" sociālais darbinieks.
  • 14.00 Nīkrāces Saieta namā labdarības projekta "Ideju darbnīcas" pirmā nodarbība. Aicinām ikvienu novada rokdarbnieci uz tikšanos!
  • 15.30 Skrundas jauniešu centrā brīvprātīgo jauniešu sanāksme un ”Čaklo roku darbnīca” – gatavosimies Skrundas svētkiem.
8. maijs, ceturtdiena
  • 9.00–11.00 Alternatīvās aprūpes dienas centrā dzīves prasmju pilnveides grupu nodarbības. Grupu vadīs sociālā darbiniece Rita Goldmane.
  • 15.30 Skrundas jauniešu centrā radošā darbnīca ”Pārsteigums māmiņai”.
  • 19.00 Skrundas svētku atklāšana, paceļot karogus Skrundā pie pulksteņa un novada pagastu centros.
8.-10. maijs – Skrundas svētki. SVĒTKU PROGRAMMA