Skrundas novada pašvaldības plānoto notikumu kalendārs no 6. līdz 12. oktobrim

6. oktobris, pirmdiena
 • 15.30 Skrundas jauniešu centrā radošā darbnīca “Mandalas”.
 • 17.30 Skrundas kultūras namā Sieviešu klubiņa jaunās sezonas 1. tikšanās.
 • Līdz 8. oktobrim Skrundas kultūras namā amatiermākslas kolektīvi atklāj sezonu un aicina uz pirmo tikšanos. LASĪT VAIRĀK.
7. oktobris, otrdiena
 • Pie Skrundas aptiekas, Kuldīgas ielā 4 sievietes tiek aicinātas pēc iepriekšēja pieraksta veikt krūšu izmeklējumus tuvāk savai dzīvesvietai – Veselības Centrs 4 mobilajā mamogrāfā. LASĪT VAIRĀK.
 • 10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.
 • 15.00 Skrundas jauniešu centrā virtuālo sporta spēļu dalībnieku sumināšanas pasākums vecuma grupai līdz 12 g. – paziņosim rezultātus, apbalvosim aktīvākos.
8. oktobris, trešdiena
 • 9.00 pie Nīkrāces pamatskolas pulcēšanās skolēnu pārgājienam "Vēsture ap mums".
 • 13.30 Skrundas jauniešu komanda piedalās erudīcijas spēlē “Zinītis vai nezinītis” Saldus radio studijā. Ieslēdz radio un esi kopā ar mums!
 • 15.30 Skrundas jauniešu centrā virtuālo sporta spēļu dalībnieku sumināšanas pasākums vecuma grupai no 12 g. – paziņosim rezultātus, apbalvosim aktīvākos.
 • Raņķu pasākumu zālē Raņķu amatiermākslas kolektīvi atsāk jauno sezonu, gaida savā pulkā jaunus dalībniekus un aicina uz pirmo tikšanos:
  • plkst. 16.00 – Raņķu folkloras kopa, vadītāja Zenta Dene
  • plkst. 18.00 – Raņķu amatierteātris, režisore Raimonda Vilmane.
 • 17.00 Alternatīvās aprūpes dienas centrā veselīga uztura kluba nodarbība, vada A. Feldmane.
 • 17.30 Alternatīvās aprūpes dienas centrā pirmā pērļošanas nodarbība Emīlijas Seklītes vadībā.
9. oktobris, ceturtdiena
 • 13.00 Alternatīvās aprūpes dienas centrā pirmā tikšanās pie tējas tases pieaugušajiem (pensionāriem un bezdarbniekiem), kuri vēlas piedalīties radošajās nodarbībās Daces Saulgriezes vadībā.
 • 17.00 Nīkrāces saieta namā sezonu atsāk sieviešu vokālais ansamblis "Diantus". Laipni tiek gaidītas jaunas dalībnieces.
 • 17.15 Alternatīvās aprūpes dienas centrā datorgrafikas nodarbība, vada datorgrafiķis Leo Lepe.
10. oktobris, piektdiena
 • 15.00 Skrundas vidusskolas sporta zālē LVF kausa izcīņa volejbolā C 1 grupas zēniem.
 • 18.00 Skrundas jauniešu centrā kino vakars – organizē un vada Monta Lēvalde un Ieva Zute.
 • 19.00 Raņķu pasākumu zālē pensionāru atpūtas vakars "Tinu gadus kamolā". Vakara gaitā sveiksim jaunos pensionārus. Līdzi ņemt nelielu groziņu, jautru garastāvokli un tikšanās prieku. Vēlams pieteikties pie A. Zemes (26568403) vai pagasta pārvaldē.
11. oktobris, sestdiena
 • 16.00 Skrundas kultūras namā Skolotāju dienai veltītā pasākumā tiks sumināti pedagoģiskā darba jubilāri, kā arī pasniegta Gada skolotāja balva, bet plkst. 17.00 svētku noskaņu radīs savienība Raimonda Paula mūzikas izpildīšanai “Sērkociņu cehs”. LASĪT VAIRĀK.
12. oktobris, svētdiena
 • 10.00 Skrundas vidusskolas sporta zālē LVF kausa izcīņa volejbolā D 1 grupas zēniem.