Skrundas novada pašvaldības plānoto notikumu kalendārs no 9. līdz 15. maijam

Skrundas novada pašvaldības plānoto notikumu kalendārs no 9. līdz 15. maijam 9. maijs, pirmdiena
 • 17.30 Skrundas Alternatīvās aprūpes dienas centra telpās notiks Dāmu klubiņa sezonas noslēguma pasākums. Tēma: salāti.
 • Līdz maija beigām Skrundas kultūras nama lielajā zālē apskatāma mākslinieces Ingas Pūces personālizstāde.
10. maijs, otrdiena
 • 8.30 Skrundas vidusskolā notiks Vecāku diena – izglītojamo vecāki varēs apmeklēt mācību stundas, pārrunās ar skolotājiem uzzināt par sava bērna sekmēm un citiem interesējošiem jautājumiem.
 • 10.00 Skrundas kultūras namā notiks biedrības "Darīsim paši!" seminārs “LEADER atbalsta iespējas”. LASĪT VAIRĀK
 • 10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.
11. maijs, ceturtdiena
 • 16.00 Skrundas jauniešu centrā notiks neformālās izglītības pasākums jeb ikdienas mācīšanās dzīvesprasmju ieguvei “Mācies gatavot!”
12. maijs, ceturtdiena
 • No plkst. 9.00 Nīkrāces Veselības punktā pieņems dr. Āboliņš, darbosies izbraukuma aptieka.
 • 12. un 13. maijā Skrundas novada pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste Baiba Eversone piedalās reģionālajā forumā "Jaunatnes stratēģija pašvaldībās" (Ikšķiles novadā).
13. maijs, piektdiena
 • Plkst. 9.30 Skrundas kultūras namā notiks otrais Kurzemes reģiona senioru forums "Sabiedrības veiksmīgas novecošanas izaicinājumi Latvijā”. Pieteikšanās līdz 11. maijam, zvanot pa tālruni 29411270 (Līga Važe), vai sūtot epastu uz liga.vaze@saeima.lvFORUMA PROGRAMMA
14. maijs, sestdiena
 • Plkst. 9.40 pie O. Kalpaka Rudbāržu pamatskolas tiks atklātas jaunsargu “Vīru spēles par godu Oskara Kalpaka piemiņai”. NOLIKUMS
 • 19.00 Skrundas kultūras namā notiks amatierteātra "SAAN" 10 gadu jubilejas izrāde "Jubileja". Lugas autors un režisors Aldis Zalgauckis.
15. maijs, svētdiena
 • 13.00 pie Raņķu pagasta pārvaldes notiks Ģimenes dienas orientēšanās spēle “Meklē Raņķos”. Aicinātas pieteikties komandas 3-4 cilvēku sastāvā. Dalības veidi - ar kājām un ar riteņiem. Sīkāka informācija pie Aijas Zemes (tālr. 63354329, 26568403).
Informāciju apkopoja: Didzis Strazdiņš, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists E-pasts: didzis.strazdins@skrunda.lv Tālrunis: 25708808