Skrundas novada pašvaldības plānoto notikumu kalendārs no 9. līdz 15. martam

Skrundas novada pašvaldības plānoto notikumu kalendārs no 9. līdz 15. martam 9. marts, pirmdiena
 • 15.30 Skrundas jauniešu centrā – konsultācijas par projektu pieteikumu sagatavošanu “Īsteno savu ideju!”.
 • 18.30 Alternatīvās aprūpes dienas centrā 1. no 3 praktiskām nodarbībām ar psiholoģi Kristīni Maku par iekšējiem resursiem, par identitāti un par to, kā būt “pašam” savā dzīvē. Dalības maksa: EUR 10.00. Pieteikšanās pa tālruni 63321311.
10. marts, otrdiena
 • 10.00 Skrundas novada pašvaldības ēkā, Raiņa ielā 11, Skrundā pašvaldības nekustamā īpašuma “Garāžas I Nr. 3” (Dzelda, Nīkrāces pag.), nomas tiesību izsole. Izsoles dalībnieku reģistrācija līdz 09.03.2015. plkst. 16.00. IZSOLES NOTEIKUMI.
 • 10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.
 • 14.00 Raņķu bibliotēkas telpās mācīsimies gatavot ziedu vulkānus. Darbam nepieciešamais: mākslīgie ziedi, tasīte ar apakštasīti, stieple (stingra), karstās līmes pistole un līme, lentītes, sizāls un citi dekoriņi pēc izvēles. Vairāk informācijas pie Aijas Zemes (tālr. 26568403).
 • 17.30 alternatīvās aprūpes dienas centrā – radošo nodarbību vakara grupas nodarbība.
11. marts, trešdiena
 • 15.30 Skrundas jauniešu centrā – pasākums “Mācies gatavot”, tēma “Vitamīnu deva pavasarim – veselības salāti”. Neformālās izglītības pasākums jeb ikdienas mācīšanās dzīvesprasmju ieguvei, neformālā komunikācija savstarpēji pozitīvu attiecību veidošanai.
 • 17.00 Raņķu pagasta pārvaldes zālē Skrundas novada domes deputātu un pašvaldības speciālistu tikšanās ar iedzīvotājiem.
 • 18.00 Skrundas kultūras nama 3. stāva zālītē notiks ārstnieciskā vingrošana. Vairāk informācijas pa tālruni 29427990 (Inese).
12. marts, ceturtdiena
 • No plkst. 9.00 Nīkrāces Veselības punktā pieņems dr. Āboliņš, būs izbraukuma aptieka.
 • 10.00 Skrundas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja Zane Eglīte un sabiedrisko attiecību speciālists Didzis Strazdiņš piedalās programmas “Zināšanu eņģeļi” apmācībās (Kuldīgā).
 • No plkst. 13.00 Skrundas jauniešu centrā – radošā pēcpusdiena bērniem “Uzglezno pavasari!”.
 • 17.00 Nīkrāces Atpūtas centrā Skrundas novada domes deputātu un pašvaldības speciālistu tikšanās ar iedzīvotājiem.
 • Alternatīvās aprūpes dienas centrā:
  • 13.00 radošās nodarbības Daces Saulgriezes vadībā.
  • 17.30 pērļošanas nodarbības Emīlijas Seklītes vadībā.    
Nodarbības ir bez maksas, tikai līdzi jāņem materiāli. 13. marts, piektdiena
 • Alternatīvās aprūpes dienas centrā:
  • no plkst. 9.00 pēdu aprūpi par samaksu veiks podoloģe Anita Meiere. Laipni lūdzam darba dienās pieteikties pa tālruni 63321311.
  • no plkst. 17.30-18.30 notiks pašpalīdzības grupu tikšanās:
   • 2. stāva zālē – anonīmo alkoholiķu (AA) tikšanās (26189449 Viktors);
   • 1. stāva zālē – Al-Anon (alkoholiķu tuviniekiem un draugiem, kurus ir skārusi tuva cilvēka pārmērīga alkohola lietošana) tikšanās (29657347 Rita). LASĪT VAIRĀK.
14. marts, sestdiena
 • Alternatīvās aprūpes dienas centrā būs iespējams veikt redzes pārbaudi (Innovate Optics) un pasūtīt brilles (ArtOptika). Pieteikšanās: 29555933 (Sarmīte).
 • 19.00 Skrundas kultūras namā deju kolektīvu koncerts "Izdejo pavasari”. Koncertā piedalīsies vidējās paaudzes un senioru deju kolektīvi no Aizputes, Rendas, Alsungas, Valgundes, Kabiles, Kandavas, kā arī Skrundas kultūras nama visi deju kolektīvi.
Informāciju apkopoja: Didzis Strazdiņš, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists E-pasts: didzis.strazdins@skrunda.lv Tālrunis: 25708808