Skrundas novada pedagogi papildina zināšanas

Skrundas novada pedagogi papildina zināšanas Skrundas novada pamatskolu pedagogi 24. janvārī un pirmsskolas pedagogi 2. februārī apgūs profesionālās un tālākizglītības kursu “Izglītojamo uzvedība, tās korekcijas iespējas”, kuru aktualitāti un nozīmi nosaka Ministru Kabineta noteikumi Nr. 480.  Programmu vada Kaspars Bikše, kurš vairākās augstskolās šo programmu docē arī studentiem. Lektors Kaspars Bikše programmu gatavojis 2 gadus, apmeklēdams Starptautiskās Praktiskās psiholoģijas augstskolas rīkoto zinātnisko konferenci un 36 stundu kursus “Izglītojamo uzvedība, tās korekcijas iespējas”. Ar praktisku vingrinājumu palīdzību skolotāji apgūs dažādu veidu paņēmienus, kā atpazīt uzvedības veidus, iepazīsies ar uzskates materiāliem, kā arī noskaidros nosacījumus, kur izmantot stratēģijas, kas izglītības iestādes vidē nepieļautu destruktīvas uzvedības situācijas, un apgūs metodoloģiju, kā strādāt ar izglītojamajiem. Pagājušā gada decembrī Skrundas vidusskolas pedagogi jau apguvuši kursu par izglītojamo uzvedību “Kā palīdzēt bērnam saprast, kādēļ jāmācās un kā uzlabot saskarsmi ar bērniem”. Informāciju sagatavoja: Inga Flugrāte, Skrundas novada pašvaldības izglītības nodaļas vadītāja