Skrundas novadā plānoto notikumu kalendārs no 13. līdz 19. martam

Skrundas novadā plānoto notikumu kalendārs no 13. līdz 19. martam 13. marts, pirmdiena
 • 12.00–17.00 Skrundas novada p/a “Sociālais dienests” telpās Kalēju ielā 4, Skrundā – psihologa konsultācijas ilgstošajiem bezdarbniekiem.
 • 17.30 Skrundas pilsētas bibliotēkas telpās notiks Dāmu klubiņa nodarbība. Tēma – rotas no kaklasaitēm.
 • 18.00 O. Kalpaka Rudbāržu pamatskolas telpās, Rudbāržu Aktīvo Meiteņu Apvienības kompānijā viesosies Rudbāržu bibliotekāre, lai pastāstītu par jaunākajām grāmatām.
 • Skrundas novada multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs slēgts (Skrundas novada pašvaldības jaunatnes darbinieki piedalīsies Latvijas un Šveices sadarbības programmas “Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” noslēguma pasākumā).
14. marts, otrdiena
 • 14.–17. martā Skrundas novada multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā bērni un jaunieši aicināti pavadīt pavasara brīvlaiku kopā ar vienaudžiem radošajās darbnīcās.
 • 10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.
15. marts, trešdiena
 • 14.00 Skrundas novada domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece piedalīsies LPS domes sēdē (Rīgā). LASĪT VAIRĀK
16. marts, ceturtdiena
 • No plkst. 9.00 Nīkrāces Veselības punktā pieņems dr. Āboliņš, darbosies izbraukuma aptieka.
 • Skrundas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Skrundas novada domes deputātiem un pašvaldības, kā arī SIA “Skrundas komunālā saimniecība” speciālistiem:
  • plkst. 15.00 Ciecerē pie SIA “Inita” veikala;
  • plkst. 15.45 Kušaiņos pie trenažieriem;
  • plkst. 17.00 Plostniekos.
17. marts, piektdiena
 • 17.00 Skrundas novada multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā jaunieši īsteno savas iniciatīvas un aicina uz pasākumu “Dullais desmitnieks”. Pasākumu organizē un vada jaunietes Anete Bivbāne un Samanta Lēvalde, aicinot tajā piedalīties vienaudžus no 12 gadu vecuma. Pasākumā varēsi mērot savus spēkus dažādos izaicinājumos. AFIŠA
18. marts, sestdiena
 • 11.00 Līvānu novada Kultūras centrā Skrundas biedrības “Mini SD” pārstāves piedalīsies pašvaldību apvienības «Sabiedrība ar dvēseli – Latvija» noslēguma pasākumā, kurā tiks prezentēti 3 labākie projekti no katra reģiona (Vidzeme, Latgale, Kurzeme, Zemgale un Pierīga) – to skaitā biedrības “Mini SD” projekts “Kurmīša Otto meistarklases”. LASĪT VAIRĀK
 • 12.00 Rudbāržu sporta laukumā plānotais pasākums "Orientēšanās sacensības pēc foto" PĀRCELTS UZ 26. MARTU!
 • 18.00 Skrundas kultūras namā notiks deju kolektīvu koncerts “Iedejo pavasari”, kurā piedalīsies deju kolektīvi no Rīgas, Liepājas, Aizputes, Snēpeles, Saldus pagasta un Skrundas. Ieeja – bez maksas. AFIŠA
 • Nīkrāces atpūtas centrā Nīkrāces amatierteātris "Brinida" atzīmēs savu 5. jubileju:
  • 18.00 pirmizrāde – Raimonda Auškāpa luga "Tāda dzīve";
  • 21.00 teātra jubilejas balle ar ielūgumiem, ieejas maksa: 3.00 EUR. Pieteikt galdus un iegādāties ielūgumus saieta namā. Sīkāka informācija pie kultūras darba organizatores Ingas Ezerietes vai pa tālr.  22470402.
Informāciju apkopoja: Didzis Strazdiņš, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists E-pasts: didzis.strazdins@skrunda.lv Tālrunis: 25708808