Skrundas novadā plānoto pasākumu kalendārs no 10. līdz 16. jūnijam

Skrundas novadā plānoto pasākumu kalendārs no 10. līdz 16. jūnijam

11. jūnijs, otrdiena

Plkst. 10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.

 • Plkst. 10.00 Skrundas kultūras namā notiks Interreg Latvijas-Lietuvas programmas ietvaros projekta Nr. LLI-258 ,,Video novērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā’’ partneru sanāksme.

12. jūnijs, trešdiena

 • Plkst. 8.30 Nīkrāces Veselības punktā pieņems dr. Āboliņš.
 • Plkst. 10.00 sarunu rīts Māmiņu skolā.
 • Plkst. 13.00 Skrundas novada pašvaldībā, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks 1. uzraudzības grupas sanāksme dabas lieguma "Ventas un Šķerveļa ieleja" dabas aizsardzības plāna izstrādei.

14. jūnijs, piektdiena

 • Plkst. 10.00 Raņķos pie piemiņas akmens pieminēsim komunistiskā genocīda upurus.
 • Plkst. 14.00 piemiņas brīdis komunistiskā genocīda upuriem Skrundā pie memoriālā vagona, kā arī aicinām visas dienas garumā nolikt ziedus un aizdegt sveces pie piemiņas akmens Rudbāržos.

15. jūnijs, sestdiena

 • Skrundas kultūras namā 9. klašu izlaidums – plkst. 13.00 izlaidums 9.a klasei un plkst. 16.00 – 9.b klasei.

16. jūnijs, svētdiena

 • Plkst. 9.00 Skrundas tirgus laukumā visi aicināti doties pērļu medībās! Pirmo reizi Skrundā notiks krāmu tirgus, nāc un atrodi vai notirgo savu pērli. Tirgoties gribētāji aicināti pieteikties līdz 15. jūnijam pie Zanes Eglītes pa tālruni 26665874.

Citas ziņas:

 • No 1. līdz 30. jūnijam Nīkrāces bibliotēkā apskatāma Birutas Leikartes pildspalvu kolekcija.
 • No 3. līdz 28. jūnijam Antuļu bibliotēkā izstāde “Vasara – ceļojumu laiks”.
 • Skrundas Bērnu bibliotēkā no 1. jūnija aicinām sākumklašu skolēnus piedalīties lasīšanas maratonā „Vasaras grāmata”. Izlasi 5 savam vecumam atbilstošas grāmatas un aizpildi darba burtnīcu! Par to tu uzreiz saņemsi balviņu no bibliotekāres, bet septembrī atbilstošu vērtējumu no savas skolotājas. Gaidīsim!

Skrundas novada pašvaldība informē, ka pasākumu laikā var tikt filmēts un fotografēts, un uzņemtie materiāli var tikt publicēti pašvaldības mājaslapā, sociālajos tīklos un informatīvajā izdevumā.

Par citām aktualitātēm Skrundas novadā var uzzināt, apmeklējot Skrundas novada pašvaldības mājaslapu www.skrunda.lv, kā arī sekojot pašvaldības profilam vietnēs draugiem.lv, facebook un twitter.

 

Informāciju apkopoja: Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

E-pasts: iveta.rozenfelde@skrunda.lv

Tālrunis: 25708808