Skrundas novadā plānoto pasākumu kalendārs no 12. līdz 18. novembrim

Skrundas novadā plānoto pasākumu kalendārs no 12. līdz 18. novembrim

13. novembris, otrdiena

 • Plkst. 10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.

14. novembris, trešdiena

 • Plkst. 8.30 Nīkrāces Veselības punktā pieņems dr. Āboliņš.
 • Plkst. 10.00 Māmiņu skolā „Bišu vaska ietinamo lupatiņu” darbnīca.
 • Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas ietvaros Skrundas vidusskolas skolēniem pasākums “Rīta stunda” Skrundas Bērnu bibliotēkā.
 • Plkst. 18.00 Skrundas kultūras namā vingrošana. Nodarbības ir bez maksas.

15. novembris, ceturtdiena

 • Skrundas pilsētas bibliotēka slēgta, darbinieki dodas uz mācību semināru Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.
 • Plkst. 19.00 Rudbāržu sporta zālē vingrošana. Vada Inese Ivāne. Dalības maksa 1 EUR.

16. novembris, piektdiena

 • Solidaritātes dienu ietvaros no 5.-15. novembrim norisinās bērnu un jauniešu zīmējumu konkurss "Vienoti dažādībā: Latvija un Ukraina”. No plkst 15.00 Skrundas jauniešu centrā būs konkursa noslēguma pasākums.
 • Skrundas novada domes priekšsēdētāja piedalās Latvijas Valsts prezidenta rīkotajā pieņemšanā par godu Latvijas Republikas 100. dzimšanas dienai.
 • Plkst. 19.00 Raņķu pasākumu zālē Latvijas Republikas proklamēšanas dienas pasākums un koncerts “Mūžam šaizemē”. Koncertā piedalīsies Liepājas vīru vokālais ansamblis “Dziedonis”. Ieeja bez maksas.

17. novembris, sestdiena

 • Latvijas simtgadei veltīts pasākums Skrundas kultūras namā:

*) Plkst. 18.00 Skrundas kultūras namā Valsts svētku svinīgs pasākums, kurā tiks godināti Goda balvas un Pateicības raksta saņēmēji. Ar uzvedumu “Es esmu latvietis” uzstāsies Skrundas amatiermākslas kolektīvi.

*) Plkst. 21.00 svētku balle kopā ar grupu “Kolibri”. Ieejas maksa 5 EUR. Galdiņus var rezervēt, zvanot pa tālruni 63331556.

18. novembris, svētdiena

 • Plkst. 12.00 “Izskrien Latviju Nīkrācē”. Reģistrācija Nīkrāces pagasta centrā pie autoostas no plkst. 11.30.
 • Plkst. 14.00 pie Skrundas kultūras nama “Pārsteigumu pārgājiens” par godu Latvijas dzimšanas dienai. Dāvināsim Latvijai dzimšanas dienā noietos veselības kilometrus, jo vairāk par visu tai vajadzīga vesela, aktīva un vienota tauta. Nūjotāji un pastaigu mīļotāji - tas ir jums! Aicinām ikvienu - gan lielu, gan mazu, kopā ar ģimeni, draugiem vai domu biedriem! Mazākiem bērniem ceļu pieveikt var palīdzēt “dipdaps” vai pastaigu rati. Aptuvenais pārgājiena garums 5 km.
 • Plkst. 17.00 Rudbāržu muižas Varoņu zālē Latvijas proklamēšanas dienai veltīts svinīgs pasākums. Plkst. 18.00 svētku salūts.
 • Plkst. 18.00 Nīkrāces Atpūtas centrā filma “Homo Novus”. Ieeja bez maksas.
 • Plkst. 19.00 svētku dievkalpojums un pūtēju orķestra "Saldus" koncerts Skrundas ev. lut. baznīcā.
 • No plkst. 20.30 aicinām pulcēties jaunās pastaigu takas galā pie Ventas kalna, lai dotos lāpu gājienā (līdzi ņemt uzpildītu lāpu). Aicinām rokās vilkt rakstainus cimdus.
 • Plkst. 20.45 sākas lāpu gājiens, kas noslēgsies pie Skrundas ev. lut. baznīcas.
 • Plkst. 21.15 Skrundas novada pašvaldības priekšsēdētājas Loretas Robežnieces uzruna, himna un salūts.
 • Plkst. 21.30 – Skrundas ev. lut. baznīcas laukumā grupas “LĪVI” koncerts.
 • Plkst. 23.00 Rudbāržu sporta zālē balle kopā ar grupu “Ēnas”. Ieeja 3 EUR. Galdiņus var rezervēt pa t. 29578722.

Citas ziņas:

 • Līdz 18. novembrim Skrundas novada multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā radošās darbnīcas Latvijas zīmē.
 • \No 5. novembra līdz 31. decembrim Raņķu bibliotēkā skatāma Ritvara Stepanova spēļu mašīnu kolekcija.
 • Līdz 30. novembrim Nīkrāces bibliotēkā skatāma Irēnas Oses rokdarbu izstāde.
 • Vēl tikai šonedēļ, līdz 16. novembrim, ikviens aicināts ietērpt svētku rotā bibliotēku, piedaloties radošajās darbnīcās “100 stiprie vārdi Latvijai”.
 • Līdz 30. novembrim Skrundas pilsētas bibliotēkā rakstaino cimdu un zeķu izstāde “Rakstu raksti simtgadei”.
 • Līdz 19. novembrim Rudbāržu kultūras namā būs apskatāma izstāde „Rudbārži laiku lokos”. Izstādē būs apskatāmi rudbāržnieku Dagnijas Grundbergas, Dzintara Strauta un Mārītes Krūzes fotogrāfijas un novadpētniecības materiāli par Rudbāržu vēsturi, notikumiem un rudbāržniekiem.
 • No 15. oktobra Antuļu bibliotēkā jaunmuižnieces Renātes Mihailovas darināto kartiņu izstāde.
 • 24. novembrī Svecīšu vakars Skrundas pilsētas kapsētās:
 • Plkst. 15.00 Sila kapsētā;
 • Plkst. 16.00 Baznīcas kapsētā.

Mirušo piemiņas dienā, 24. novembrī, aicinām nolikt svecītes arī Raņķu, Nīkrāces un Skrundas pagastu kapsētās.

Skrundas novada pašvaldība informē, ka pasākumu laikā var tikt filmēts un fotografēts, un uzņemtie materiāli var tikt publicēti pašvaldības mājaslapā, sociālajos tīklos un informatīvajā izdevumā.

Par citām aktualitātēm Skrundas novadā var uzzināt, apmeklējot Skrundas novada pašvaldības mājaslapu www.skrunda.lv, kā arī sekojot pašvaldības profilam vietnēs draugiem.lv, facebook un twitter.

 

Informāciju apkopoja: Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

E-pasts: iveta.rozenfelde@skrunda.lv

Tālrunis: 25708808