Skrundas novadā plānoto pasākumu kalendārs no 13. līdz 19. novembrim

Skrundas novadā plānoto pasākumu kalendārs no 13. līdz 19. novembrim 13. novembris, pirmdiena
 • Plkst. 18.00 Skrundas kultūras nama Lielajā zālē Nacionālā kino centra Latvijas simtgades programmas dokumentālā spēlfilma “Ievainotais jātnieks”.  Ieeja: bezmaksas.
 • No 13. līdz 17. novembrim Skrundas novada multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā radošās darbnīcas “Ierāmē Latviju”.
  • Līdz 21. novembrim Rudbāržu bibliotēkā novadpētniecības materiālu izstāde "Rudbārži laiku lokos".
  • Līdz 24. novembrim Raņķu pasākumu zālē apskatāma Skrundas mākslas studijas darbu izstāde enkaustikas tehnikā.
  • Līdz 24. novembrim Rudbāržu bibliotēkā skatāma izstāde “Astrīdai Lindgrēnei - 110”.
  • Līdz 26. novembrim Nīkrāces atpūtas centrā Kārļa Dazarta gleznu izstāde.
  14. novembris, otrdiena
  • Plkst. 10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.
  • Plkst. 17.00 Jaunmuižas pamatskolā Nacionālā kino centra Latvijas simtgades programmas dokumentālā spēlfilma “Ievainotais jātnieks”.  Ieeja: bezmaksas.
  • Plkst. 19.00 Raņķu pasākumu zālē skatāma Nacionālā kino centra Latvijas simtgades programmas dokumentālā spēlfilma “Ievainotais jātnieks.
  15. novembris, trešdiena
  • Plkst. 10.00 “Māmiņu skolā” latvisko aksesuāru darbnīca, kas notiks Skrundas novada multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā.
  • Plkst. 11.00 Skrundas novada domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece un Pašvaldības policijas inspektori Normunds Eihe un Andis Doniņš piedalīsies Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gadadienai veltītajā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes svinīgajā apbalvošanas pasākumā, kas notiks Liepājā, Ganību ielā 63/67.
  • Plkst. 15.00 Skrundas novada multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā “Gatavo kopā ar Elmāru”.
  • Plkst. 16.00 Skrundas  kultūras nama Mazajā zālē Skrundas pilsētas bibliotēka aicina uz tikšanos ar aktrisi Karīnu Tatarinovu un ģitāristu Robertu Dinteru.
  • Plkst. 18.00 Nīkrāces atpūtas centrā Nacionālā kino centra Latvijas simtgades programmas dokumentālā spēlfilma “Ievainotais jātnieks”.  Ieeja: bezmaksas.
  16. novembris, ceturtdiena
  • Plkst. 10.00 Kuldīgā, Pilsētas laukumā 3, 2.stāva sanāksmju telpā notiks Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes sēde.
  • Plkst. 18.00 Nacionālā kino centra Latvijas simtgades programmas dokumentālā spēlfilma “Ievainotais jātnieks” būs skatāma Rudbāržu kultūras namā. Ieeja: bezmaksas.
  17. novembris, piektdiena
  • Plkst. 12.00 Skrundas novada domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece un viesu mājas “Garīkas” saimnieks Andris Vjaksa piedalīsies Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gadadienai veltītā svētku koncertā un pieņemšanā pie Latvijas Valsts prezidenta.
  • Plkst. 19.00 Skrundas kultūras nama Lielajā zālē Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gadadienai veltīts svinīgs pasākums, kura laikā tiks godināti Skrundas novada Goda balvu un Pateicības rakstu ieguvēji. Pasākumā piedalīsies komponists Jānis Strazds un IGO.
  • Plkst. 22.00 Skrundas kultūras namā svētku balle kopā ar grupu „Neoplāns” no Aizputes. Ieeja – EUR 3.00. Galdiņus var rezervēt pa tālr. 63331556.
  18. novembris, sestdiena
  • Plkst. 12.00 Nīkrāces pagastā aktīvs pasākums “Izskrien Latviju Nīkrācē!”. Pulcēšanās Nīkrāces pamatskolas sporta laukuma teritorijā ap plkst. 11.45.
  • Plkst. 17.00 Raņķu pasākumu zālē svētku sarīkojums par godu Latvijas 99. dzimšanas dienai „Dzimtene mana, to par Latviju sauc”. Pasākuma laikā teiksim paldies pagasta ļaudīm un baudīsim pūtēju orķestra ansambļa „Saldus” koncertu. Pirms  pasākuma  pie pagasta pārvaldes "Gaismas sveiciens Latvijai" (kā sveicienu katrs iedegsim savu līdzpaņemto svecīti).
  • Plkst. 17.00 Rudbāržu pagastā iedzīvotāji aicināti veidot GAISMAS CEĻU no Rudbāržu pagasta pārvaldes līdz O. Kalpaka Rudbāržu pamatskolai, aizdedzot līdzi atnestās sveces. Plkst. 18.40 – O. Kalpaka Rudbāržu sākumskolas direktora Dz.Strauta, Skrundas novada domes priekšsēdētājas L. Robežnieces uzruna, ar dzeju uzstāsies Rudbāržu jauniešu klubiņa dalībnieki. Plkst. 19.00 svētku salūts. Savukārt plkst. 22.00 Rudbāržu kultūras namā svētku balle. Spēlēs Zane no Saldus. Ieeja: 3.00 EUR.
  • Plkst. 17.15 Skrundas iedzīvotāji un viesi aicināti piedalīties pasākumā “PALAID GAISMU LAIKA UPĒ”. No plkst. 17.15 aicinām pulcēties jaunās pastaigu takas galā pie Ventas kalna, lai dotos lāpu gājienā (līdzi ņemt savu lāpu un svecīti, ko aizdegt pie baznīcas).
       Plkst. 17.45 sākas lāpu gājiens, kas noslēgsies pie Skrundas ev. lut. baznīcas.      Plkst. 18.00 Skrundas novada pašvaldības priekšsēdētājas uzruna, himna un salūts.     Pēc salūta Daces Priedes un Kristīnes Afanasjevas dzejas kompozīcija “Mana Latvija”. Pasākumu kuplinās pūtēju kvintets “5 – atā” no Rīgas. Aicinām iedzīvotājus iedegt sveces pie savām mājām, uzņēmumiem, iestādēm un baznīcas kalnā.
  • Plkst. 18.00 Nīkrāces atpūtas centrā "Lai ceļas šī dziesma no gaismas" Muzikālu sveicienu svētkos dāvās soliste Indra Lintiņa-Lučka, komponists Atvars Sirmais, aktrise, dzejniece Kristīne Dina Bitēna. Aicinām iedzīvotājus pirms pasākuma aizdegt savas gaišās domas sveci tradicionālajā "Labo domu stundā" pie Nīkrāces atpūtas centra. 
    Informāciju apkopoja: Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste E-pasts: iveta.rozenfelde@skrunda.lv Tālrunis: 25708808