Skrundas novadā plānoto pasākumu kalendārs no 17. līdz 23. septembrim

Skrundas novadā plānoto pasākumu kalendārs no 17. līdz 23. septembrim

17. septembris, pirmdiena

 • Skrundas pilsētas bibliotēkā līdz 29. septembrim skatāma izstāde „Varavīksnes krāsu tematiskais plaukts”. Izstādē iekļautas visa veida grāmatas no bibliotēkas krājuma
 • Plkst. 12.00 Nīkrāces pagasta bibliotēkā tikšanās ar dzejniekiem Mārīti un Hariju Krūzēm.
 • Līdz 10. oktobrim Rudbāržu bibliotēkā skatāma fotogrāfiju izstāde “Latvijas ainavas” no H. Krūzes kolekcijas.
 • Līdz 30. oktobrim Raņķu bibliotēkā skatāma Aivara Vētrāja fotogrāfiju izstāde “Dzelzceļa ielas impresijas”.

18. septembris, otrdiena

 • Plkst. 10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.

19. septembris, trešdiena

 • Plkst. 10.00 Māmiņu skolā „Svaigo sulu meistarklase”.
 • Skrundas novada mulifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā no plkst. 10.00 fizioterapeita konsultācijas. Lūdzam interesentus īsziņas veidā informēt par dalību grupas konsultācijā vai telefoniski sazināties ar speciālisti Līgu Sprūdi pa tālruni 29776402. No plkst. 10.00 līdz 11.00 individuālās konsultācijas.
 • Fizioterapeita grupu konsultācijas dalījumā pa bērnu vecuma posmiem:
 • Plkst. 11.00 – bērni vecumā no 3 līdz 8 mēnešiem;
 • Plkst. 11.40 – bērni vecumā no 1 līdz 1,5 gadam;
 • Plkst. 12.20 – bērni vecumā no 2 līdz 3 gadiem;
 • Plkst. 13.00 – bērni vecumā no 4 līdz 6 gadiem;
 • Plkst. 14.00 – bērni vecumā no 7 līdz 11 gadiem.

Aktivitāte tiek īstenota Eiropas Savienības fonda projekta “Veselības veicināšanas pasākumi Skrundas novadā 1. kārta” ietvaros.

20. septembris, ceturtdiena

 • Plkst. 8.00 Skrundas novada domes zālē, Raiņa ielā 11 notiks komiteju apvienotā sēde.
 • Plkst. 10.00 aprūpes namā "Valtaiķi" notiks vingrošana senioriem. Vada Inese Ivāne.
 • Plkst. 16.00 Skrundas kultūras nama mazajā zālē Vladislava Kundziņa fotoizstādes „Austrālija – ķenguru zeme” atklāšana, tikšanās ar autoru un sarunas par ceļojumiem. Izstāde būs skatāma līdz 20. oktobrim.

21. septembris, piektdiena

 • Plkst. 19.00 Skrundas kultūras namā Rīgas teātru aktieru izrāde „Silvija”. Biļetes iepriekšpārdošanā Skrundas bērnu bibliotēkā – cena 7,00 EUR. Pasākuma dienā – 10,00 EUR.

22. septembris, sestdiena

 • No plkst. 10.00 līdz 16.00 Vislatvijas spēka diena Skrundas novadā. Piedāvājam savu spēku un izturību pārbaudīt gan  Skrundā (pie Skrundas vidusskolas āra trenažieriem), gan  Nīkrācē (pie Nīkrāces pamatskolas āra trenažieriem).
 • Plkst. 10.00 pie Skrundas vidusskolas atvasaras strītbols.
 • Plkst. 11.00 aprūpes namā “Valtaiķi” Dzejas diena - Laidu pagasta kultūras nams sadarbībā ar Laidu pagasta bibliotēku rīko dzejas dienas "Mēs laideniekiem", kuru mērķis ir iepazīstināt pagasta iedzīvotājus ar Laidu pagasta dzejnieku dzejoļiem. Dzejas lasījumi norisināsies visas dienas garumā ar pieturām:

Valtaiķu pansionāts;

 Valtaiķu veikals;

 Sermītes bibliotēka;

 Vangas bibliotēka

 Laidu skolas labajā spārnā

 • Plkst. 15.00 aprūpes namā “Valtaiķi” Snēpeles amatierteātra izrāde “Kartupeļu talka”.
 • Plkst. 17.00 O. Kalpaka Rudbāržu pamatskolas un vidusskolas 5. salidojums. Dalību vēlams pieteikt pa telefonu – 26395996 (Austra Osvalde), 26261729 (Inese Ozoliņa), 29578722 (Liene Krūmiņa). Dalības maksa 5 EUR.
 • Plkst. 19.00 Nīkrāces atpūtas centrā Snēpeles amatierteātra izrāde „Kartupeļu talka”. Ieeja bez maksas.

23. septembris, svētdiena

 • No 23. līdz 30. septembrim Eiropas Sporta nedēļas aktivitātes Skrundā, Rudbāržos un Nīkrācē.
  • Skrundā 23. septembrī plkst. 10.00 Rudens velobrauciens uz „Kukurūzas labirintu”. Tiekamies pie Skrundas kultūras nama!
  • 26. septembrī plkst. 18.00 Skrundas pilsētas estrādē zumbas nodarbība.
  • 26. septembrī plkst. 18.00 Rudbāržos pie sporta zāles nūjošanas nodarbība.
  • 25. septembrī plkst. 10.00 Nīkrācē (skolā, pagasta pārvaldē, bibliotēkā, Saieta namā) „Vingrosim kopā!”
  • 26. septembrī plkst. 15.00 Nīkrācē pie Atpūtas centra „Nūjojam kopā!”
  • 28. septembrī plkst. 16.00 Nīkrāces Atpūtas centrā veselības vingrošana.
  • 29. septembrī plkst. 16.00 Rudbāržu pagasta sporta zālē jauniešu sporta spēles „Zelta zābaks”.

Citas ziņas:

 • Veselības veicināšanas projekta ietvaros fizioterapeite Līga Sprūde uzsāks grupu un individuālās nodarbības bērniem. Nodarbības būs bez maksas. Par laikiem interesēties pie Evas Behmanes pa tālruni 24423505.
 • Vēršam iedzīvotāju uzmanību uz to, ka, pamatojoties uz grozījumiem LR likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām”, pirmdiena, 24. septembris, Skrundas novada pašvaldības iestādēs būs brīvdiena, jo likumā šī diena noteikta par svētku dienu sakarā ar Viņa Svētības pāvesta Franciska vizīti Latvijā.

Skrundas novada pašvaldība informē, ka pasākumu laikā var tikt filmēts un fotografēts, un uzņemtie materiāli var tikt publicēti pašvaldības mājaslapā, sociālajos tīklos un informatīvajā izdevumā.

Par citām aktualitātēm Skrundas novadā var uzzināt, apmeklējot Skrundas novada pašvaldības mājaslapu www.skrunda.lv, kā arī sekojot pašvaldības profilam vietnēs draugiem.lv, facebook un twitter.

 

Informāciju apkopoja: Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

E-pasts: iveta.rozenfelde@skrunda.lv

Tālrunis: 25708808