Skrundas novadā plānoto pasākumu kalendārs no 18. septembra līdz 24. septembrim

Skrundas novadā plānoto pasākumu kalendārs no 18. septembra līdz 24. septembrim 20. septembris, trešdiena Plkst. 10:00 Antuļu bibliotēka aicina Jaunmuižas pamatskolas zālē uz tikšanos ar bērnu dzejnieci, rakstnieci Māru Cielēnu. Ieeja bez maksas.
   20. septembris, trešdiena ·         Plkst. 17:00 Jaunmuižas pamatskolas zālē tikšanās ar dzejnieku, mūziķi, iemīļoto dziesmu autoru Guntaru Raču. Ieeja bez maksas. 21. septembris, ceturtdiena
   • 8:00 Skrundas novada pašvaldības ēkā, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks Skrundas novada domes komiteju apvienotā sēde.
   • No plkst. 14.30 Pie Nīkrāces saieta nama teātra izrāde bērniem un vecākiem "Burunduka TV šovs".
   23. septembris, sestdiena ·         No 10:00 pie Rudbāržu kultūras nama Miķeļdienas tirgus. Amatniekus, zemniekus un individuālos uzņēmējus ar savu produkciju pieteikties pa tālr. 28651944 ·         No 23. līdz 30. septembrim Skrundas novadā norisināsies Eiropas Sporta nedēļa. Plkst. 11:00  pie Skrundas vidusskolas sacensības strītbolā “Skrundas grozs”. Papildus informācija  tālr. 29570360 (Aivita)  AFIŠA   Informāciju apkopoja: Zane Eglīte, Skrundas novada pašvaldības attīstības nodaļas vadītāja E-pasts: zane.eglite@skrunda.lv Tālrunis: 26665874