Skrundas novadā plānoto pasākumu kalendārs no 19. līdz 25. martam

Skrundas novadā plānoto pasākumu kalendārs no 19. līdz 25. martam 19. marts, pirmdiena
 • Līdz 20. martam Rudbāržu bibliotēkā grāmatu izstāde “Rakstniekam Kārlim Ieviņam -130”.
 • No 19. līdz 23. martam E-prasmju nedēļas ietvaros notiks nodarbības un konsultācijas novada bibliotēkās:
 1. Skrundas bibliotēkā - „E-iespējas Tavai ikdienai”. Individuālas konsultācijas, elektronisko katalogu, datu bāzu un dažādu e-prasmju izmantošana.
 2. Raņķu bibliotēkā - "Dators mans draugs" – nodarbībās iespēja individuāli apgūt datora un interneta lietošanu.
 3. Nīkrāces bibliotēkā - E-prasmju nedēļā konsultācijas "Digitālās prasmes un digitālo pakalpojumu izmantošana".
 • Līdz 23. martam Raņķu pasākumu zālē Vladislava Kundziņa fotogrāfiju izstāde “Skotija – latvieša acīm”.
 • Līdz 23. martam Skrundas bibliotēkā izstāde „1.marts - Pasaules kaķu diena”. Izstādē piedāvā materiālus par kaķiem, kaķu dzīvi, paradumiem, kā arī interesantas un piedzīvojumiem bagātas grāmatas par kaķiem.
 • No 19. līdz 29. martam Skrundas novada multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā gatavosimies Lieldienām.
 • Līdz 29. martam Raņķu bibliotēkā Skrundas mākslas skolas audzēkņu izstāde „Sienas dekori – gobelēni”.
 • Līdz 29. martam Nīkrāces bibliotēkā Ingas Ezerietes foto izstāde “Dabas mainīgā burvība”.
 • Līdz 30. martam Raņķu muzeja telpās literārā izstāde "Sāpe mūža garumā". Veltīta komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai.
 • Līdz 31. martam Antuļu bibliotēkā izstāde “Jaunmuižnieku vaļasprieki”. Aicinām jaunmuižniekus iesaistīties izstādes papildināšanā ar saviem vaļaspriekiem.
20 marts, otrdiena
 • Plkst. 10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.
 • Plkst. 15.00 Rudbāržu kultūras namā veselības vingrošana senioriem.
 • Plkst. 17.00 Nīkrāces atpūtas centrā "Vilnas gleznu meistarklase". Pieteikties pie kultūras darba organizatores.
 • Plkst. 17.30 Skrundas kultūras namā Skrundas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar domes deputātiem un pašvaldības speciālistiem.
 • Plkst. 18.00 Raņķu pasākumu zālē tikšanās ar ilggadējo tomātu, gurķu un citu dārzeņu audzētāju Mirdzu Brenci par jaunākajām un ražīgākajām šķirnēm, to slimībām un kopšanu. Dalības maksa 2,00 EUR.
21. marts, trešdiena
 • Plkst. 10.00 Māmiņu skolā radošās darbnīcas kopā ar Andru Oto.
 • Plkst. 10.00 Skrundas kultūras nama 3. stāvā LLKC rīkots seminārs lauksaimniekiem.
 • Skrundas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar domes deputātiem un pašvaldības speciālistiem - plkst. 16.00 Sieksātes bibliotēkā un 17.30 Rudbāržu kultūras namā.
22. marts, ceturtdiena
 • Skrundas novada bibliotēkas slēgtas. Metodiskā diena.
 • Plkst. 17.30 Jaunmuižas pamatskolā Skrundas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar domes deputātiem un pašvaldības speciālistiem.
 • Plkst. 19.00 Rudbāržu sporta zālē ārstnieciskā vingrošana. Nodarbības notiks katru ceturtdienu, tās vadīs Inese Ivāne. Maksa par nodarbību 1 EUR.
23. marts, piektdiena
 • Plkst. 15.00 Raņķu pasākumu zālē tikšanās ar fotoizstādes "Skotija - latvieša acīm" autoru Vladislavu Kundziņu. Tikšanās un sarunas par ceļojumiem pie tējas tases.
 • Plkst. 18.00  Rudbāržu sporta zāles Jauniešu klubiņa telpās Lieldienu jampadracis.
24. marts, sestdiena
 • Plkst. 14.00 Skrundas kultūras namā vīru vokālā ansambļa “Vecie zēni” 28 gadu jubilejas koncerts.
25. marts, svētdiena
 • Plkst. 13.00 Lēnās pie piemiņas akmens atceres brīdis komunistiskā genocīda upuriem.
 • Plkst. 13.00 pie Rudbāržu baznīcas komunistiskā Genocīda upuru piemiņas brīdis.
 • Plkst. 14.00 Skrundas dzelzceļa stacijā pie memoriāla vagona piemiņas brīdis 1949. gada 25. marta deportācijas upuriem.
Informāciju apkopoja: Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste E-pasts: iveta.rozenfelde@skrunda.lv Tālrunis: 25708808