Skrundas novadā plānoto pasākumu kalendārs no 2. līdz 5. maijam

Skrundas novadā plānoto pasākumu kalendārs no 2. līdz 5. maijam 2. maijs, trešdiena
 • Māmiņu skolā “Mazie galdauta svētki”.
 • Līdz 11. maijam Raņķu bibliotēkā literārā izstāde – „Dzejniekam Imantam Ziedonim 85”.
 • Līdz 31. maijam Antuļu bibliotēkā tematiska izstāde “Ventas krastos”. Fotogrāfijas, tautasdziesmas, teikas un stāsti par Ventu.
3. maijs, ceturtdiena
 • Skrundas novada multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā cepsim kēksiņus.
 • Līdz 15. maijam Rudbāržu bibliotēkā literatūras izstāde „Man labvēlīgā tumsā”- dzejniekam Imantam Ziedonim 85.
4. maijs, piektdiena
 • Plkst. 10.00 Skrundas vidusskolas sporta zālē Skrundas volejbola čempionāts, kurā tiks noskaidroti čempioni.
 • Plkst. 12.00 pie Skrundas muižas svinēsim Baltā galdauta svētkus.  Aicināsim visus pie saimes galda, lai kopā svinētu Latvijas svētkus. Ja vēlies, piedalies ar savu cienastu.
 • Plkst. 12.00 Raņķu pasākumu zālē Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena un Baltā galdauta svētki. Uzstāsies Snēpeles amatierteātris ar L. Stumbres izrādi "Plīvurītis ar punktiņiem". Baltā galdauta stāsts - aicinām paņemt līdzi kādu senu Raņķu un savas dzimtas fotogrāfiju un mazu cienastiņu. 
 • Plkst. 12.00 pie Nīkrāces Atpūtas centra svinēsim Baltā galdauta svētkus kopā ar senioru kori “Novakars”. Aicinām ikvienu pievienoties un līdzi paņemt cienastiņu.
 • Plkst. 16.00 pie Rudbāržu pagasta pārvaldes Baltā galdauta svētki kopā ar kapelu "Luste". Pasākums bez maksas.
5. maijs, sestdiena
 • Plkst. 11.00 Skrundas pilskalnā norisināsies skrējiens "Skrundas pilskalns 2018". Dalībnieku reģistrācija no plkst. 10.00 līdz 10.45.
Informāciju apkopoja: Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste E-pasts: iveta.rozenfelde@skrunda.lv   Tālrunis: 25708808