Skrundas novadā plānoto pasākumu kalendārs no 2. līdz 8. jūlijam

Skrundas novadā plānoto pasākumu kalendārs no 2. līdz 8. jūlijam

2. jūlijs, pirmdiena

  • No 1. līdz 8. jūlijam Skrundas novada amatiermākslas kolektīvi piedalās XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos Rīgā. Svētku pasākumu programma pieejama ŠEIT
  • Ar 9. jūliju tiks sākta tirgus laukuma izbūve, līdz ar to SIA “Skrundas komunālā saimniecība” ir uzsākusi esošo tirgus nojumju demontāžu. Uz projekta īstenošanas laiku tirgotājiem ir ierādītas vietas autoostas pusē.
  • No 1. jūlija līdz 10. augustam Skrundā un pagastos tiks veikti ielu apgaismojuma tehniskās apkopes darbi, apgaismojums tiks izslēgts visos pagastos un Skrundas pilsētā (izņemot A9 un tai pieguļošo ielu apgaismojumu). Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem!
  • Līdz 10. jūlijam var pieteikties ekskursijai uz daiļdārziem Tukuma novadā un karameļu darbnīcu Jelgavā. Sīkāka informācija www.skrunda.lv vai pie Raņķu pakalpojumu pārvaldes kultūras darba organizatores pa tālruni 29359243.

3. jūlijs, otrdiena

  • Plkst. 10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.

8. jūlijs, svētdiena

  • Kapu svētki Rudbāržu pagasta kapsētās:
  1. Plkst. 14.00 – Lūdiķu kapos;
  2. Plkst. 15.00 – Krogarāju kapos;
  3. Plkst. 16.00 – Jaunzemju kapos.

Skrundas novada pašvaldība informē, ka pasākumu laikā var tikt filmēts un fotografēts, un uzņemtie materiāli var tikt publicēti pašvaldības mājaslapā, sociālajos tīklos un informatīvajā izdevumā.

Par citām aktualitātēm Skrundas novadā var uzzināt, apmeklējot Skrundas novada pašvaldības mājaslapu www.skrunda.lv, kā arī sekojot pašvaldības profilam vietnēs draugiem.lv, facebook un twitter.

 

Informāciju apkopojusi: Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

E-pasts: iveta.rozenfelde@skrunda.lv

Tālrunis: 25708808