Skrundas novadā plānoto pasākumu kalendārs no 20. līdz 26. maijam

Skrundas novadā plānoto pasākumu kalendārs no 20. līdz 26. maijam

21. maijs, otrdiena

 • Plkst. 10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.
 • Līdz 24. maijam nāc uz Skrundas jauniešu centru un pagatavo savu matu lentu vai tauriņu. 

22. maijs, trešdiena

 • Plkst. 10.00 Māmiņu skolā nodarbības pie fizioterapeites Līgas Sprūdes.
 • Plkst. 17.00 Skrundas kultūras namā Mūzikas skolas gada noslēguma koncerts.

23. maijs, ceturtdiena

 • Plkst. 8.00 Skrundā, Raiņa ielā 11 notiks Skrundas novada domes komiteju apvienotā sēde.
 • Skrundas Bērnu bibliotēkā “Bibliotēkas stunda” Skrundas vidusskolas 1. klašu skolēniem.
 • Plkst. 14.00 Skrundas Bērnu bibliotēkā “Cepamdiena”.
 • Plkst. 17.00 Skrundas vidusskola aicina uz tikšanos topošo pirmklasnieku vecākus.

24. maijs, piektdiena

 • Plkst. 15.00 Bērnu deju svētki. Svētku gājiens no veikala “TOP”. Plkst. 15.15 koncerts Skrundas estrādē.
 • Plkst. 17.00 Skrundas kultūras namā Mūzikas skolas izlaidums.
 • Skrundas novada Veselības veicināšanas koordinatore Inese Ivāne piedalās Nacionālā Veselīgo pašvaldību tīkla (NVPT) organizētā pieredzes apmaiņas braucienā uz Liepājas pilsētu.

Citas ziņas:

 • Līdz 28. maijam aicinām jaunatnes organizācijas, biedrības vai nodibinājums, kas veic darbu ar jaunatni, jauniešu iniciatīvu grupas sadarbībā ar reģistrētu jaunatnes organizāciju vai biedrību un nodibinājumu, kas veic darbu ar jaunatni, pieteikties Jauniešu iniciatīvu konkursam, kas tiek īstenots ‌Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) ietvaros.
 • No 2. līdz 31. maijam Nīkrāces bibliotēkā literatūras izstāde veltīta Mātes dienai "ES SAVAI MĀMIŅAI".
 • No 2. līdz 31. maijam Antuļu bibliotēkā apskatāma jaunmuižnieces Renātes Mihailovas galda salvešu kolekcijas izstāde.
 • No 2. līdz 20. maijam Rudbāržu bibliotēkā Irinas Caunes gleznu izstāde “Rožu valsis”.
 • No 2. līdz 31. maijam Raņķu bibliotēkā izstāde “Raņķi fotogrāfijās” un kvilinga tehnikā darināto kartiņu izstāde.

Skrundas novada pašvaldība informē, ka pasākumu laikā var tikt filmēts un fotografēts, un uzņemtie materiāli var tikt publicēti pašvaldības mājaslapā, sociālajos tīklos un informatīvajā izdevumā.

Par citām aktualitātēm Skrundas novadā var uzzināt, apmeklējot Skrundas novada pašvaldības mājaslapu www.skrunda.lv, kā arī sekojot pašvaldības profilam vietnēs draugiem.lv, facebook un twitter.

 

Informāciju apkopoja: Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

E-pasts: iveta.rozenfelde@skrunda.lv

Tālrunis: 25708808