Skrundas novadā plānoto pasākumu kalendārs no 4. līdz 10. decembrim

Skrundas novadā plānoto pasākumu kalendārs no 4. līdz 10. decembrim 4. decembris, pirmdiena
 • Plkst. 17.30 Skrundas p/a “Sociālais dienests” telpās Skrundas dāmu klubiņa pasākums. Nodarbību tēma “Kārumi un mazas dāvaniņas savām rokām”. Lūgums par dalību iepriekš pieteikties pa tālr. 29427990.
 • Līdz 8. decembrim Skrundas novada multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā Rūķu darbnīcas. Mīļi gaidīts ikviens.
  • Līdz 20. decembrim Nīkrāces bibliotēkā skatāmas divas izstādes – Irēnas Oses rokdarbu izstāde “Ziemassvētkus gaidot” un Guntas Bulavas izstāde “Krāsainās, stilīgās zeķes”.
  • Līdz 31. decembrim Rudbāržu bibliotēkā literatūras izstāde “Rakstniecei, tulkotājai un domātājai Zentai Mauriņai - 120”.
  • Līdz 31. decembrim Raņķu bibliotēkā izstāde “Papīrs un burti”, kurā apskatāmi Pārdaugavas mākslas skolas bērnu darbi.
  5. decembris, otrdiena
  • Plkst. 10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.
  6. decembris, trešdiena
  • Plkst. 10.00 “Māmiņu skolā” Ziemassvētku rotājumu darbnīca. Tiekamies Skrundas novada multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā!
  • Attīstības nodaļas vadītāja Zane Eglīte dosies uz Kurzemes plānošanas reģionu, lai piedalītos seminārā “Kurzeme Visiem” un pārrunātu deinstitucionalizācijas plānu.
  7. decembris, ceturtdiena
  • Plkst. 18.00 Rudbāržu sporta zālē jaunieši gatavos Ziemassvētku kartiņas pensionāriem.
  • Attīstības nodaļas vadītāja Zane Eglīte apmeklēs konferenci “Pieejams tūrisms visiem”, kas notiks Rīgā.
  • Skrundas novada pašvaldības veselības veicināšanas koordinatore Inese Ivāne apmeklēs Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla koordinatoru un pašvaldību atbildīgo amatpersonu apmācības “Vesela Latvija”, kas notiks Rīgā.
  8. decembris, piektdiena
  • Plkst. 17.00 Svētku egles atklāšana. Pulcēšanās plkst. 16.45 pie Skrundas novada domes, līdzi ņemot lukturīti un rūķu cepuri. Plkst. 17.00 Rūķu gājiens ar pārsteigumiem. Plkst. 17.20 egles izgaismošana. Plkst. 17.30 pie Skrundas kultūras nama muzikāla leļļu teātra izrāde “Puteklītes Ziemassvētki”.
  • Attīstības nodaļas vadītāja Zane Eglīte apmeklēs “Darīsim paši” sēdi, kas notiks Kuldīgā.
  9. decembris, sestdiena
  • Plkst. 13.00 Skrundas kultūras namā Bibliotēku diena - teiksim paldies bibliotēku sadarbības partneriem un čaklākajiem lasītājiem. Svētkus muzikāli kuplinās muzikālā apvienība „Dzintara trio”.
  • Plkst. 16.00 Nīkrāces atpūtas centrā "Manas rakstu zīmes". Vai vēlies uzzināt savas rakstu zīmes un sastādīt individuālu rakstu? Tad būsi mīļi gaidīts. Lūgums pieteikties līdz 6. decembrim pa tālr. 22470402.
  Informāciju apkopoja: Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste E-pasts: iveta.rozenfelde@skrunda.lv   Tālrunis: 25708808