Skrundas novadā plānoto pasākumu kalendārs no 6. līdz 12. novembrim

Skrundas novadā plānoto pasākumu kalendārs no 6. līdz 12. novembrim 6. novembris, pirmdiena
 • Plkst. 17.30 Skrundas bibliotēkā Dāmu klubiņa nodarbība. Tēma: diegu bumbas svētku rotai. 
 • Līdz 24. novembrim Raņķu pasākumu zālē Skrundas mākslas studijas darbu izstāde enkaustikas tehnikā.
  • No 6. līdz 26. novembrim Nīkrāces atpūtas centrā skatāma Kārļa Dazarta gleznu izstāde.
  • Vēl tikai līdz 9. novembrim Rudbāržu bibliotēkā skatāma izstāde “Romāns tumšiem rudens vakariem”.
  • No 6. līdz 10. novembrim atvērto durvju dienas pie sociālajiem darbiniekiem visā novadā.
  • Kā arī no 6. līdz 10. novembrim visi aicināti uz tautisko aproču darbnīcām Skrundas novada multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā.
  7. novembris, otrdiena
  • Plkst. 10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.
  8. novembris, trešdiena
  • Plkst. 9.00 Nīkrāces veselības punktā pieņems dr. Āboliņš.
  • Līdz 21. novembrim Rudbāržu bibliotēkā novadpētniecības materiālu izstāde "Rudbārži laiku lokos".
  • Skrundas novada multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā notiks vecāku klubiņa “Māmiņu skola” tikšanās, kurā vārīsim rudens zupu. Nāc pabūt kopā!
  9. novembris, ceturtdiena
  • Plkst. 14.00 Nīkrāces atpūtas centrā Dzintras Liekmanes grāmatas "Nīkrāce cauri gadsimtiem" atvēršanas svētki. Pasākuma laikā būs izdevniecības ''Jumava'' grāmatu galds, varēs iegādāties "Jumava" grāmatas par izdevniecības cenām. AFIŠA
  • Plkst. 18.00 Latvijas 12. Saeimas Latvijas Reģionu apvienības frakcijas deputāti aicina savus atbalstītājus un interesentus uz tikšanos Skrundas kultūras namā.
  10. novembris, piektdiena
  • Skrundas novada pašvaldība aicina uz pusdienu pauzi Skrundas pastaigu takā! Plkst. 12.00 svinīga pastaigu takas atklāšana. Pēc tam pārsteigumiem pilna takas izstaigāšana un iepazīšana kopā ar Levita Tuleiko modes deju studijas dalībniecēm un duetu “Kā māsas”.
  • Plkst. 15.00 Skrundas novada multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā “Pasaules garša”. Atnāc arī Tu nogaršot gabaliņu pasaules!
  11. novembris, sestdiena
  • Plkst. 11.00 Raņķu pagasta Sudmalnieku birzī Lāčplēša dienas sportiskās aktivitātes. Metīsim šautriņas, šausim ar loku, sitīsim podus, meklēsim stiprāko Raņķu Lāčplēsi.
  • Nīkrāces pagasta Lēnās iedzīvotāji aicināti vakara gaitā aizdedzināt svecītes Lēnās pie piemiņas sienas O. Kalpaka bataljona cīnītājiem par godu.
  12. novembris, svētdiena
  • Rudbāržu pagastā Svecīšu vakars:
  - Plkst. 12.00 - Vecsieksātes kapsētā; - Plkst. 12.30 - Bākūžu kapsētā; - Plkst. 13.00 - Sprīžu kapsētā; - Plkst. 14.00 - Lūdiķu kapsētā;                          - Plkst. 15.00 - Krogarāju kapsētā.   Informāciju apkopoja: Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste E-pasts: iveta.rozenfelde@skrunda.lv Tālrunis: 25708808