Skrundas novadā plānoto pasākumu kalendārs no 7. līdz 13. janvārim

Skrundas novadā plānoto pasākumu kalendārs no 7. līdz 13. janvārim

7. janvāris, pirmdiena

 • Skrundas bibliotēkas telpās Dāmu klubiņa nodarbība. Gatavosim vēlmju kolāžu. Aicinām pievienoties jaunas dalībnieces. Tālr. 29427990 (Inese).
 • No 7. līdz 11. janvārim Skrundas novada multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā gatavosim kolāžas - savas ieceres jaunajam gadam.

8. janvāris, otrdiena

 • Plkst. 10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.
 • Plkst. 14.30 Skrundas novada multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā kopā ar Jāni gatavosim kārtainās mīklas maizītes ar banāniem.

9. janvāris, trešdiena

 • Plkst. 8.30 Nīkrāces Veselības punktā pieņems dr. Āboliņš.
 • Plkst. 10.00 sarunu rīts Māmiņu skolā.

10. janvāris, ceturtdiena

 • Plkst. 12.00 Nīkrāces bibliotēkā lasītāju klubiņa tikšanās “Lasītākās grāmatas 2018. gadā”.

12. janvāris, sestdiena

 • Plkst. 14.00 Raņķu pasākumu zālē Raņķu amatierteātra izrāde “Pagasta nabags”. Ieeja bez maksas.
 • Plkst. 18.00 Skrundas kultūras namā Skrundas novada amatiermākslas kolektīvu koncerts.

Citas ziņas:

 • No 7. līdz 12. janvārim Skrundas pilsētas bibliotēkā izstāde “Ar grāmatu apkārt pasaulei”.
 • No 2. līdz 31. janvārim Raņķu bibliotēkā Daces Pušīlovas darbu izstāde.
 • No 3. līdz 31. janvārim Rudbāržu bibliotēkā literatūras izstāde “Romāns gariem ziemas vakariem”.
 • No 1. līdz 31. janvārim Nīkrāces bibliotēkā bērnu zīmējumu izstāde “Cūka – 2019. gada dzīvnieks”.
 • Informējam, ka vingrošanas nodarbības Skrundā un Rudbāržos nenotiks līdz pavasarim.

Skrundas novada pašvaldība informē, ka pasākumu laikā var tikt filmēts un fotografēts, un uzņemtie materiāli var tikt publicēti pašvaldības mājaslapā, sociālajos tīklos un informatīvajā izdevumā.

Par citām aktualitātēm Skrundas novadā var uzzināt, apmeklējot Skrundas novada pašvaldības mājaslapu www.skrunda.lv, kā arī sekojot pašvaldības profilam vietnēs draugiem.lv, facebook un twitter.

 

Informāciju apkopoja: Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

E-pasts: iveta.rozenfelde@skrunda.lv

Tālrunis: 25708808