Skrundas novada radošie ļaudis, atsaucieties!

Skrundas novada radošie ļaudis, atsaucieties! Tuvojas Skrundas, jaunākās Latvijas pilsētas, 20 gadu jubileja. Par godu tai izdosim vērtīgu fotoalbumu, kas būs ne viena cilvēka, bet daudzu novada ļaužu kopdarbs. Lai arī jubileja būs 2016. gadā, darbs pie fotoalbuma jau ir sācies, un vispirms mums nepieciešams novada radošo cilvēku atbalsts. Vai Tu esi bērndārznieks, skolēns vai jau dzīves pieredzējis cilvēks – vecumam nav nozīmes, tikai radošā gara lidojumam. Nestāvi malā un piedalies! Piedalies literāro darbu konkursā “Mans Skrundas novads”! Gaidīsim no Jums īsu dzejoli vai nelielu poētisku vēstījumu prozā, kurā atklājas kādas Skrundas novadā esošas vietas (gan dabas objekti, gan vēsturiskas ēkas vai varbūt jūsu dzimtās sētas) noskaņas, sajūtas, pārdomas, apliecinājums savas dzimtās vietas mīlestībai. Literāro darbu galvenie tēli var būt arī novada cilvēki. Darbus gaidīsim līdz 2015. gada 31. martam. Tos aicinām iesniegt Skrundas kultūras namā Skrundas TV telpās Ievai Benefeldei vai Skrundas pilsētas vai bērnu bibliotēkās ar norādi – KONKURSAM. Vairāk skatīt NOLIKUMU. Pēc tam ar albumam izvēlētajiem literārajiem darbiem strādās fotogrāfi un ietērps Jūsu rakstītās rindas vizuālos tēlos. Tā ir lieliska iespēja redzēt savu darbu, publicētu pirmajā Skrundas novada fotoalbumā, turklāt saņemt albumu arī dāvanā! Konkursu atbalsta Skrundas novada pašvaldība. Kontaktpersona – Ieva Benefelde, t. 29103091, e-pasts: tvskrunda@tvnet.lv Teksts un foto: Ieva Benefelde