Skrundas novada skolēnu skatuves runas un literāro uzvedumu konkurss

Skrundas novada skolēnu skatuves runas un literāro uzvedumu konkurss 26. februārī Skrundas kultūras namā notika skatuves runas un literāro uzvedumu konkursa ‘’Ievelc dziļā elpā savu Latviju’’ 1. kārta. Konkursā piedalījās 7 individuālie dalībnieki un divi teātra kolektīvi. Konkursanti pārstāvēja Skrundas vidusskolu un Nīkrāces pamatskolu. Konkursantu izpildījumā varēja dzirdēt Māras Cielēnas, Vizmas Belševicas, Māras Zālītes, Ojāra Vācieša, Valda Artava, Imanta Ziedoņa, R. Tagores, G. Mistrāles darbus. Teātra ‘’Zirnis’’ izpildījumā varēja skatīties Margaritas Stārastes ‘’Laimes zeme’’ (1.-4. klašu grupa) un Imanta Ziedoņa ‘’Maize’’ (8.-12. klašu grupa). Konkursantus vērtēja žūrija – Dace Priede, Loreta Robežniece un Dace Grāvele. Žūrijas galvenais uzdevums bija izvirzīt labākos no Skrundas novada uz konkursa 2. kārtu Liepājā (9. aprīlī) vai Talsos (11. aprīlī). Konkursa rezultāti: 1. vieta (1. klašu grupā) – Paula Ezeriete (Nīkrāces pamatskola) 1. vieta (4.-6. klašu grupā) – Samanta Lēvalde (Skrundas vidusskola) 1. vieta (7.-9. klašu grupā) – Anna Buķele (Skrundas vidusskola) 2. vieta (7.-9. klašu grupā) – Sorenta Zaneriba (Nīkrāces pamatskola) Pateicība (7.-9. klašu grupā) – Samanatai Švedai (Nīkrāces pamatskola) Pateicība (7.-9. klašu grupā) – Samanatai Seņko (Skrundas vidusskola) 1. vieta (10-12. klašu grupā) – Annai Bivbānei (Skrundas vidusskola) Literāro uzvedumu konkursā 1. vieta – teātrim ‘’Zirnis’’(8.-12. klašu grupa), I.Ziedonis ‘’Maize’’ (Skrundas vidusskola) 2. vieta – teātrim ‘’Zirnis’’(1.-4. klašu grupa), M. Stāraste ‘’Laimes zeme’’ (Skrundas vidusskola). Konkursa 2. kārtai žūrija izvirzīja Skrundas vidusskolas 11. klases skolnieci Annu Bivbāni un teātri ‘’Zirnis’’(8.-12. klašu grupa). Konkursantus sagatavoja Ineta Matsate-Matsone (Nīkrāces pamatskola) un Aldis Zalgauckis (Skrundas vidusskola).          Teksts un foto: Elīna Linkovska, Skrundas novada pašvaldības interešu izglītības metodiķe