Skrundas novada skolu sadziedāšanās koncerts Jaunmuižā

Skrundas novada skolu sadziedāšanās koncerts Jaunmuižā Trešdien, 15. aprīlī, Skrundas novada skolu skolēni tikās gadskārtējā koncertā “Es dziedu tā”. Šogad koncerts notika Jaunmuižas pamatskolā, un tajā piedalījās 26 dalībnieki.
Vairāk nekā stundu garajā koncertā piedalījās bērni un jaunieši no Jaunmuižas pamatskolas (sk. L. Freimane), Nīkrāces pamatskolas (sk. D. Ganiņa), Skrundas vidusskolas (sk. D. Ganiņa), kā arī O. Kalpaka Rudbāržu pamatskolas (sk. I. Ozola). Priecē, ka muzicēšana katru gadu kļūst daudzveidīgāka. Dziedāts tika gan fonogrammas pavadījumā, gan paši skolēni spēlēja dažādus mūzikas instrumentus. Visu vārdā gribu teikt lielu paldies Jaunmuižas skolas kolektīvam, direktorei Ingai Rencei-Remtei par sirsnīgo uzņemšanu, skolotājai Lāsmai Freimanei par pasākuma organizēšanu. Saldumiņus, gardu un skaistu kūku nots formā bija sarūpējušas skolas darbinieces – Biruta Keviša un Gita Haritonova, finansiālo atbalstu pasākuma organizēšanā sniedza Skrundas novada domes deputāts Rihards Valtenbergs un Skrundas novada pašvaldība.  Koncerts izskanējis – nākamgad sadziedāsim Nīkrācē! Teksts: Inita Ozola, Skrundas novada mūzikas skolotāju MA vadītāja Foto no Initas Ozolas personīgā arhīva