Skrundas novada svētki atklāti!

Skrundas novada svētki atklāti! Paceļot karogus Skrundas himnas pavadījumā, ar dziesmām un dejām vakar, 7. maijā, Raņķos, Nīkrācē, Rudbāržos un Skrundā tika atklāti Skrundas novada svētki.   Svētkus visos Skrundas novada pagastos un pilsētā ieskandināja un atklāja Skrundas novada domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece kopā ar pašvaldības kultūras darba organizatorēm, Nīkrāces sieviešu vokālo ansambli "Diantus" un Skrundas kultūras nama senioru deju kolektīvu "Virši". Svētku atklāšanā Raņķos uzstājās arī Raņķu folkloras kopa, Nīkrācē – Paula Ezeriete, Rudbāržos – bērnu deju kolektīvs, savukārt Skrundā svinīgu noskaņu radīt palīdzēja Kazdangas pūtēju orķestris. Šodien, 8. maijā, Skrundas svētki turpinās Skrundas kultūras namā, kur plkst. 12.00  notiks Skrundas vidusskolas interešu izglītības pulciņu dalībnieku koncerts, bet plkst. 15.00 tiks atklātas trīs izstādes: fotogrāfes Ievas Benefeldes izstāde “... ilgāk par mirkli...”, Skrundas gleznošanas pulciņa dalībnieku darbu izstāde un mākslinieces Iritas Timbras personālizstāde. Savukārt plkst. 17.00 Nīkrāces atpūtas centrā un plkst. 19.00 Rudbāržu kultūras namā Skrundas svētkiem un Mātes dienai tiks veltīts koncerts ar dzejas lasījumiem un Edgara Ziņģa vijoļspēles mūziku. Rīt, 9. maijā, svinēsim pasākumiem visbagātāko Skrundas svētku dienu:
 • 10.00 Skrundas iedzīvotāji un viesi tiks modināti kopā ar motokluba “Gandri” biedriem.
 • 07.00–14.00 Skrundas kultūras nama skvērā uz “Skrundenieku dižandeli” aicinās Skrundas novada mājražotāji un amatnieki.
 • 10.30–14.00 uz centrālās skatuves pie Skrundas VSAC notiks dažādu Skrundas svētku viesu kolektīvu priekšnesumi.
 • 10.00–14.00 novadu konkurss “Siera sāļā torte”, sacensības strītbolā un kāršu spēlē “Zolīte”, iespēja iemēģināt roku loku šaušanā un piedalīties galda spēļu turnīros, koncerti, izstādes un radošās darbnīcas izglītības pilsētiņā “Izzini zināmo nezināmajā”, Zemessardzes 45. nodrošinājuma bataljona aktivitātes.
 • 11.00 un 13.00 pieturā pie “Omes” veikaliņa, Skrundā, visi interesenti aicināti pulcēties ekskursijai uz lokatora pilsētiņu.
 • 12.00 Skrundas ev. lut. baznīcā notiks koncerts “Satikšanās mūzikā”. Muzicēs ērģelniece Elizabete Hojere no Drēzdenes (Vācija) un ansamblis no Skrundas sadraudzības pilsētas Peltsamā (Igaunija).
 • 13.00 O. Kalpaka ielā, Skrundā, notiks Zemessardzes izlūkvada paraugdemonstrējumi.
 • 14.00 pļavā pretī Alternatīvās aprūpes dienas centram biedrība "Jātnieku sporta klubs “Demora”" aicina uz zirgu paraugdemonstrējumiem.
 • 15.00 Ventas krastā pie Skrundas estrādes notiks laivu parāde “Roks ir dzīvs”. Aicinām visus piedalīties jautrajā piedzīvojumā, kas vieno svētku dalībniekus un viesus.
 • 16.00 Skrundas estrādē sāksies rokkoncerts “ROKS PAR BRĪVĪBU”, kurā spēlēs grupas “Colt”, “The Violence of Silence”, Buks un brigāde, “Bet Bet”, Ivo Fomins ar grupu, Ainars Virga, Tomass Kleins un Liepājas ģitāristu lielansamblis. Biļetes var iegādāties www.bilesupardise.lv un Skrundas bērnu bibliotēkā.
 • 23.00 uz centrālās skatuves pie Skrundas VSAC visus priecēs nakts koncerts “Ieklausies nakts burvībā...”
 • 24.00 skvērā pie Skrundas kultūras nama – svētku salūts “Uguns ziedi debesīs, prieku sirdīs atnesīs”.
 • 24.00–5.00 Skrundas kultūras namā notiks tautas balle, kurā spēlēs grupa “Lauku muzikanti”. Ieejas maksa: 3.00 EUR. Galdiņu rezervācija pa t. 28327883; 63331556.
9. maijā uz Skrundas svētkiem kursēs autobusi. Atiešanas laiki un vietas:
 • 9.30 – Rudbārži/Raņķi/Nīkrāce/Jaunmuiža
 • 9.40 – Skrundas Profesionālā vidusskola
 • 9.50 – Ciecere
 • 10.00 – Kušaiņi
Vairāk informācijas par Skrundas novada svētkiem: http://www.skrunda.lv/skrundas_svetki.php Priecīgus svētkus!        Teksts un foto: Didzis Strazdiņš, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists