Skrundas novada vēlēšanu komisija atgādina!

Skrundas novada vēlēšanu komisija atgādina! Vēlētāji, pirms 2017. gada 3. jūnija pašvaldību vēlēšanām pārliecinieties par savu personu apliecinošo dokumentu (LR pilsoņa pase vai ID karte) derīguma termiņu! Vēlēšanās drīkst balsot tikai tie vēlētāji, kuriem ir derīgi personu apliecinoši dokumenti. Tālrunis informācijai: 26438142 (Māris Benefelds, Skrundas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs).