Skrundas novadā viesojas Jaunjelgavas un Salas novadu speciālisti

Skrundas novada pašvaldība pagājušā gada sākumā atbalstīja Jaunjelgavas novada domes priekšlikumus sadarboties Eiropas sociālā fonda 1.5.2.2.3. apakšaktivitātē Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai projektā „Jaunjelgavas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšanas projekts ES un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu piesaistei”. Jaunjelgavas novada pašvaldība, īstenojot vienu no aktivitātēm, viesojās Talsu, Kuldīgas un 20. janvārī arī Skrundas novada pašvaldībā. Skrundā viesi vēlējās uzzināt par pašvaldības labās pārvaldības prakses piemēriem, ES projektu daudzveidību, sadarbību ar jauniešiem, nevalstiskajām organizācijām un uzņēmējiem, kā ari tūrisma nozares attīstību. Bet lielu interesi izrādīja par sadarbību par Nīderlandes Zemes un ūdens aģentūru un tās izstrādāto „Kartēt un saskaņot” atraktīvo plānošanas metodi.
Pēc sarunām ar Skrundas novada pašvaldības speciālistiem viesi apskatīja Skrundas pilsētu un viesojās alternatīvās aprūpes dienas centrā. Nīkrāces Saieta namā viesiem bija jācep kūka un jārisina dažādi atjautības un veiklības uzdevumi. Pasākuma noslēgumā Jaunjelgavas un Salas novada speciālisti apmeklēja Piena muižu un izbaudīja piena ceļu Sieksātē.
Teksts- Zane Eglīte
 Foto- Inga Koļesova