Skrundas novadā viesojās Šveices vēstnieks Latvijā

Skrundas novadā viesojās Šveices vēstnieks Latvijā 14. novembrī Skrundas novadā viesojās Šveices vēstnieks Latvijā Markuss Niklauss Pauls Dutlijs, Šveices ieguldījuma Latvijai, Igaunijai un Lietuvai biroja programmas vadītāja Olita Bērziņa, kā arī Valsts reģionālās attīstības aģentūras direktore Solvita Zvidriņa un viņas vietniece programmu ieviešanas jautājumos Sandra Cakule. Vispirms viesi tikās ar Skrundas novada pašvaldības priekšsēdētāju Nelliju Kleinbergu un pašvaldības pārstāvjiem un ar lielu interesi iepazinās ar Skrundas novadu faktos un skaitļos, klausoties novada pašvaldības priekšsēdētājas stāstījumā un vērojot prezentāciju par novada pārvaldes struktūru, budžetu un aktuālajiem projektiem, nodarbinātību un uzņēmējdarbību, kā arī par sabiedriskajām, kultūras un sporta aktivitātēm Skrundas novadā. Pēc prezentācijas vēstnieks vēlējās uzzināt vairāk par Skrundas novada iedzīvotāju skaita izmaiņām pēdējo gadu laikā un to iemesliem. Vēstnieku interesēja arī profesionāli tehniskās izglītības sistēma Latvijā, kā arī bioloģiskās lauksaimniecības attīstība Skrundas novadā. Ar Latvijas–Šveices sadarbības programmas atbalstu Valsts reģionālās attīstības aģentūras īstenotā projekta ”Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu un ar to saistītos atbalsta pasākumus” ietvaros Rudbāržu pagastam iegādātajā autobusā viesi un Skrundas novada pašvaldības pārstāvji devās uz Rudbāržu internātpamatskolas–rehabilitācijas centru, lai tā internāta ēkā novērtētu projekta ”Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs” ietvaros ierīkoto ugunsdrošības sistēmu. Tur Skrundas novada pašvaldības priekšsēdētāja Nellija Kleinberga un Valsts reģionālās attīstības aģentūras direktore Solvita Zvidriņa parakstīja internāta ēkā ierīkotās ugunsdrošības sistēmas darbu nodošanas–pieņemšanas aktu. Vēstnieks uzsvēra, ka Latvijas–Šveices sadarbības programmas mērķis ir atbalstīt jaunatni un līdzsvarot attīstību novados, kā arī pauda gandarījumu par Rudbāržu internātpamatskolas–rehabilitācijas centra internāta ēkā atbilstoši ierīkoto ugunsdrošības sistēmu un par to, ka Rudbāržu pagasta skolas autobuss tiek uzturēts ļoti labā tehniskajā stāvoklī. Teksts: Didzis Strazdiņš, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists Foto: Didzis Strazdiņš, Zane Eglīte