Skrundas novads iekaro Rīgu

Skrundas novads iekaro Rīgu 11. augustā Skrundas novada jaunieši devās uz Rīgu kopīgā piedzīvojumā, lai, ielūkojoties savas personības dzīlēs un apzinot savas spējas un resursus, pieveiktu dažādas grūtības pakāpes uzdevumus pilsētvidē, izdzīvojot slēpņu spēli komandām “FACE THE SPIRIT”. Pašā Rīgas centrā “Spīķeros” notika tikšanās ar pasākuma organizatoriem, kuri visus sākumā “sapurināja”, izspēlējot saskarsmes spēles. Kad visi bija sadalīti jauktās komandās, tika izdalīti uzdevumi, kuri bija veicami 2–3 stundu laikā. Liekot lietā visus savus resursus: prāta, loģikas, gara un ķermeņa, kā arī izmantojot radošās un sociālās spējas, un karti ar norādēm, jaunieši devās Rīgas ielās, lai pildītu dažādus uzdevumus, tos dokumentējot ar foto un video palīdzību, atrisinātu mīklas, lai atrastu slēpņus, atrisinātu dažādus loģikas un atjautības uzdevumus – vieni skriešus, citi – lēni un apdomīgi, bez steigas. Starp uzdevumiem bija gan loģikas uzdevumi, gan asprātības uzdevumi, gan zibakcija – vingrojot 2 minūtes kolektīvi uz ielas, gan fotografējoties ar vīriešiem uzvalkos, bija arī īpaši ekstrēmi uzdevumi, kurus veica tikai pāris komandas. Izvērtējot piedzīvoto un paveikto, jaunieši nonāca pie atziņas, ka vislielākais izaicinājums bijis uzrunāt uz ielām līdz šim nepazīstamus ļaudis un pārliecināt viņus iesaistīties spēlē, un kopīgi izpildīt uzdevumus, kā arī sadarboties komandā ar tikko iepazītiem jauniešiem. Par vērtīgām atzītas dienas laikā gūtās prasmes, kas vairākiem spēles dalībniekiem iespējams kļūs par iedrošinājumu organizēt pasākumus, aktivitātes vienaudžiem. Nīkrācniekiem pasākums bija kā liels piedzīvojums, kurā bija jāpārvar gan kautrība, gan jāparāda prasmes komunicēt uz ielas, gan sadarboties savstarpēji. Visi bija gandarīti par iegūto pieredzi un, iepazinuši Vecrīgu no cita skatupunkta un ieguvuši jaunus draugus, priecīgi devās mājup. Projekta „Mēs savam novadam!” mērķis - caur neformālās mācīšanās aktivitātēm pilnveidot un pielietot jauniešu kompetences, veicinot starppaaudžu sadarbību, paralēli veidojot un stiprinot jauniešu piederības apziņu. Aktivitāte īstenota Skrundas novada pašvaldības projekta „Mēs savam novadam!” (līgums Nr. 4-27/34) ietvaros, kas tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2016.gadam 1.4.apakšsadaļas „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu” valsts budžeta finansējuma ietvaros. Par turpmākajām aktivitātēm uzzini sekojot informācijai Skrundas jauniešu centra Twitter kontā @SkrundasJ, Skrundas jauniešu centra lapā vietnē Facebook https://www.facebook.com/skrundasjauniesucentrs/ un Instagram kontā @Skrundas JC.      Teksts un foto: Baiba Eversone, Skrundas novada pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste, un Svetlana Rudzīte, Nīkrāces pamatskolas pašpārvaldes koordinatore