Skrundas pensionāru klubiņš uzņem viesus no kaimiņu novada

Skrundas pensionāru klubiņš uzņem viesus no kaimiņu novada 24. aprīlī Skrundā pie klubiņa ”Skrundas ceriņi” pensionāriem ciemojās kaimiņi no Saldus novada Pampāļu pagasta.     Vispirms ciemiņus ar Skrundas kultūras nama telpām un darbu iepazīstināja direktore Loreta Robežniece un menedžere Dita Ņuņēvica. Viesi tika iepazīstināti arī ar bibliotēkām un to vadītājām Ingu Zalgaucku un Gunitu Strodi, kā arī ar Skrundas audēju darbu un viņu vadītāju Annu Skarpu. Skrundas novada pašvaldības aģentūrā "Sociālais dienests" direktore Anda Vītola izrādīja telpas, izstāstīja par darbu ar pensionāriem un sadarbību ar Latvijas Samāriešu apvienības Skrundas nodaļas darbiniekiem. Skrundas novada pašvaldības iestādē "Alternatīvās aprūpes dienas centrs" sociālā darbiniece Rita Goldmane parādīja telpas, ierīces un materiālus darbam ar slimajiem bērniem un pensionāriem. Lēnās tika apskatīta kalpakiešu piemiņas vieta. Lēnu katoļu baznīcā Kalnu kopienas misionāri Madara un Aigars iepazīstināja ar baznīcu un Kalnu kopienas darbību Lēnās. ”Mežābelē” pie Skrundas profesionālās vidusskolas klātajiem un skolēnu-praktikantu apkalpotajiem galdiem Pampāļu un Skrundas pensionāri apmainījās ar pieredzi. Teksts: Didzis Strazdiņš, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists Foto: Sandris Kuzmickis