Skrundas pilsētas bibliotēkā godina čaklākos bibliotēkas lasītājus

Skrundas pilsētas bibliotēkā godina čaklākos bibliotēkas lasītājus 14. decembrī Skrundas pilsētas bibliotēkā uz tikšanos tika aicināti čaklākie bibliotēkas lasītāji. Pasākumā piedalījās 18 labākie lasītāji, no tiem 7 jaunieši. Katrs uzticīgākais Skrundas pilsētas bibliotēkas lasītājs saņēma dāvanā īpašu krūzīti ar bibliotēkas logo un uzrakstu ”Esmu lasītājs”. Svētku pēcpusdienu ar skaistām dziesmām kuplināja Elīza Zalgaucka un Jānis Rubiks. Visi atnākušie jutās priecīgi un gandarīti par saņemto atzinību. Jaunieši tika mudināti vēl vairāk izteikt savas vēlmes par tieši viņus interesējošām grāmatām. Bibliotekāres no savas puses solījās papildināt grāmatu plauktus nākošajā gadā ar jaunām grāmatām un dažādiem preses izdevumiem. Teksts: Gunita Strode, Skrundas pilsētas bibliotēkas vadītāja
Foto: Gunita Strode un Elīza Zalgaucka