Skrundas pilsētas bibliotēkā godina čaklākos lasītājus

Skrundas pilsētas bibliotēkā godina čaklākos lasītājus 13. decembrī Skrundas pilsētas bibliotēkā uz tikšanos tika aicināti čaklākie bibliotēkas lasītāji. Pasākumā piedalījās dažāda vecuma labākie un čaklākie bibliotēkas lietotāji.   Katrs uzticīgākais Skrundas pilsētas bibliotēkas lasītājs saņēma dāvanā somiņu ar apdruku “Skrundas pilsētas bibliotēka.” Svētku pēcpusdienu ar skaistām dziesmām un emocionālu runu kuplināja Liepājas teātra aktieris Edgars Pujāts un komponists, mūziķis Valdis Aivars. Neskatoties uz lielo vēju, kas naktī plosījās visā Latvijā, pasākumu apmeklēja diezgan liels aicināto viesu skaits. Visi atnākušie jutās gandarīti par saņemto atzinību un dāvanu, kā arī to, ka tiek ievēroti un novērtēti. Paldies tika teikts pašiem, pašiem cītīgākajiem bibliotēkas lasītājiem, kuri gada laikā ir izlasījuši pāri diviem simtiem grāmatu – Zentai Balandīnai, Ritai Danbergai, Ilgai Dzalbai, Silvijai Edelmanei, Ingai Freimanei un Ritai Reinbergai, Lienei Janiševai, Gitai Johansonei, Intai Rotbahai, Dzintrai-Ligitai Skabovičai – un, protams, arī jauniešiem, kuru izlasīto grāmatu klāsts nav tik liels, bet viņi cenšas pievienoties pieaugušo lasītāju pulciņam: Santai Šurmai, Sabīnei Šternbergai, Artai Saulgriezei, Dagnijai Eversai. Teksts: Gunita Strode, Skrundas pilsētas b-kas vadītāja Foto: Ance Saulgrieze