Skrundas pilsētas un Skrundas pagasta seniori aicināti uz kopābūšanas pasākumu

Skrundas pilsētas un Skrundas pagasta seniori aicināti uz kopābūšanas pasākumu

Pasākuma laikā Skrundas un Skrundas pagasta senioriem būs iespēja tikties ar domes priekšsēdētāju Loretu Robežnieci, pārrunāt aktualitātes, būs iespēja radoši padarboties kopā ar Andu Vītolu, gaidāms arī muzikāls priekšnesums.

Līdzi jāņem neliels cienastiņš, ar ko panašķēties, un, protams, labs noskaņojums.

Aicinām Skrundas pilsētas un Skrundas pagasta seniorus pieteikties pasākumam līdz 25. septembrim, zvanot pa tālr. 25708808 vai e-pastā: iveta.rozenfelde@skrunda.lv.