„Skrundas sagšas” atvēršanas svētkos

„Skrundas sagšas” atvēršanas svētkos 2.decembrī Skrundas muižā notika novadnieka Artura Heniņa grāmatas „Skrundas sagša” atvēršanas svētki. Šis notikums pulcēja gan daudz vietējo iedzīvotāju, gan viesu. Skrundai jau otrā grāmata Arturs Heniņš par Skrundu izdod jau otro grāmatu. Pirmā- „Ventas sakta”- klajā nāca pirms desmit gadiem. Tad tik daudz materiāla palicis ārpus grāmatas vākiem, ka iecere par jaunu grāmatu lolota sen. Nu tas brīdis pienācis, ar uzņēmuma „Skrundas muiža” un Skrundas novada qpašvaldības finansiālu atbalstu apgāds „Jumava” klajā laidis otro grāmatu par novadu „Skrundas sagša. ”Skrundas novada pašvaldības vadītāja Nellija Kleinberga sacīja: „Man personīgi tas ir būtiski. Kā cilvēkam, kas ar Skrundas vārdu bieži lepojas, man iztrūka tādas pilnvērtīgas zināšanas, tāpēc man šī grāmata bija ļoti nozīmīga, ar lielu prieku to sagaidīju.” Skrundas muižas līdzīpašnieks Arvis Šteinbergs atzina: „Bez tā, ka Arturs Heniņš ir erudīts un profesionāls, viņš ir arī ļoti sirsnīgs cilvēks. Katrā grāmatas lappusē jaušama šī personīgā attieksme, kuru viņš jūt, ir mācējis to ielikt grāmatā un nodot tālāk lasītājam.” Par cilvēkiem un notikumiem „Skrundas sagšā” apkopotas atziņas un esejas par Skrundas novadu, tā cilvēkiem, kas „kā oglītes mirdz pasaules ceļos”- Juri Māteru, Jāni Lauvu, Andri Freibergu, Albertu Kaulu, Mirdzu Pīrāgu, Skaidrīti Cihovsku, Maiju Amoliņu, Edgaru Račevski un daudziem citiem. Tajā autors stāsta par Skrundas vēsturi, tās attīstību, cilvēku ikdienu, darbiem un kultūru. Grāmatas atklāšanas svētkos piedalījās arī Artura Heniņa kolēģis prozaiķis Ēriks Hānbergs. Viņš uzsvēra, ka Arturs literatūrā nav flirts, viņš rada nopietnu un pamatīgu lasāmvielu. Skan arī dzeja Pasākumu muzikāli kuplināja vairāki priekšnesumi, viens no tiem- dziesma ansambļa „Vecie zēni” izpildījumā. Autori- divi novadnieki- tekstam Arturs Heniņš, bet mūzikai- Edgars Račevskis. Skanēja arī dziesminieka Haralda Sīmaņa dziedātās dziesmas. Bet mūziku uz klavierēm izspēlēja mūzikas skolas audzēknes Zanda Balandīna un Arta Anna Buķele. Interese liela Pasākuma apmeklētāji atzina, ka grāmatu ļoti gaidījuši. Par to liecināja arī tas, ka atvestie eksemplāri tika ātri izpirkti. Teju katrs arī centās iegūt tajā ierakstu un īpašu novēlējumu no autora. Ilga Dzalba sacīja, ka grāmata būs dāvana meitai. Savukārt skrundeniece Laila Skarpa piebilda, ka viņas grāmatu plauktā ir arī „Ventas sakta”, arī šī grāmata palīdzēs uzzināt no vēstures to, kas ikdienā palaists garām. Vajadzētu enciklopēdiju Savā uzrunā prozaiķis Ēriks Hānbergs jokojot sacīja, ka drīz Skrunda būšot vienīgais novads Latvijā, par kuru būs izdoti kopotie raksti. Un kas zina- varbūt, ka tā arī būs, jo nebūt viss vēl neesot pasacīts. Arturs Heniņš sarunā neslēpa: „Man vienkārši niez nagi, bet vai būs spēks. Par Skrundu enciklopēdiju vajadzētu uzrakstīt, slavenu skrundenieku enciklopēdiju. Aktieri, mākslinieki un daudzi citi- tepat Latvijā, pasaulē. Es domāju, ka skrundenieki ir pelnījuši enciklopēdiju”. Teksts un foto- Ieva Benefelde