Skrundas skolēni vasarā veic brīvprātīgo darbu

Skrundas skolēni vasarā veic brīvprātīgo darbu Laika posmā no šā gada 30. jūnija līdz 4. augustam Skrundas skolēni veica brīvprātīgo darbu Skrundas novada pašvaldības iestādē “Alternatīvās aprūpes dienas centrs” (turpmāk tekstā – Dienas centrs), kopsummā nostrādājot gandrīz 300 stundu.   Divas no pusaudzēm regulāri vairākas reizes nedēļā sniedza atbalstu Dienas centra pakalpojuma nodrošināšanā personām ar garīgās attīstības un/vai kustību traucējumiem. Viņas sociālā darbinieka pārraudzībā asistēja Dienas centra klientiem gan radošajās nodarbībās, gan pastaigu un dažādu fizisko aktivitāšu laikā. Kā uzsver Dienas centra sociālā darbiniece Rita Goldmane, jauniešu darbošanās kopā ar Dienas centra klientiem veicina klientu pozitīvo pieredzi par to, ka sabiedrība viņus pieņem tādus, kādi viņi ir, nevis tikai atstumj, izsmej vai žēlo. Brīvprātīgo darbs Dienas centrā ir nozīmīgs ieguldījums personu ar garīgās attīstības traucējumiem socializācijā. Pārējie brīvprātīgie darbinieki sniedza atbalstu Dienas centra pamatdarbības nodrošināšanā, pildot dežuranta pienākumus. Dienas centra dežuranta ikdiena ir raiba – jāsagaida apmeklētāji, jāatbild uz ienākošajiem telefona zvaniem, jākoordinē trenažieru zāles un dušu izmantošana, jāprot ielikt mazgāties veļa, izrakstīt maksājumu kvītis. Atsevišķos gadījumos arī jāravē un jālaista puķu dobes, vai jāpalīdz uzturēt tīras Dienas centra iekštelpas. No tiešajiem pienākumiem brīvajā laikā brīvprātīgie ir pielikuši rokas arī pie Dienas centra vizuālā noformējuma uzlabošanas, realizējot paši savas radošās idejas. Dienas centrs ar pateicību atskatās uz šīs vasaras brīvprātīgo darbu un saka paldies tā veicējiem – Kristai Kristiānai Stepēnai, Elīzai Janvārei, Evai Beļskai, Sintijai Kamparai, Anetei Grantai, Alisei Dorbei, Artai Saulgriezei, Montai Lēvaldei, Uvai Eglītei, Dārtai Kuļvinskai un Ievai Zutei. Dienas centra klienti pastaigā ar brīvprātīgajiem Kristu Kristiānu Stepēnu, Elīzu Janvāri un Dārtu Kuļvinsku   Ja arī Tu vēlies kļūt par brīvprātīgo un veikt lielākus vai mazākus darbiņus sabiedrības un līdzcilvēku labā, nāc uz Skrundas jauniešu centru Amatnieku ielā 1, noslēdz vienošanos par brīvprātīgā darba veikšanu (nepilngadīgām personām nepieciešama vecāku vai aizbildņu rakstiska atļauja), saņem savu brīvprātīgā darba grāmatiņu un esi atvērts izaicinājumam. Ja rodas jautājumi, droši vērsies pie Skrundas novada pašvaldības jaunatnes lietu speciālistes Baibas Eversones, zvanot pa tālruni 29852292 vai rakstot ziņu elektroniski baiba.eversone@skrunda.lv. Tavs lēmums kļūt par brīvprātīgo ir nozīmīgs mums visiem! Teksts: Rita Goldmane, Dienas centra sociālā darbiniece, un Baiba Eversone, Skrundas novada pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste Foto: Rita Goldmane