Skrundas svētkos skanēs viduslaiku mūzika

Skrundas svētkos skanēs viduslaiku mūzika Skrundas svētkos 7. maijā plkst. 14.00 Skrundas ev. lut. baznīcā koncertā “IN PRINCIPIO” ar viduslaiku dziedājumiem priecēs vokālā grupa “Schola Cantorum Riga”, kurai pievienosies unikālo viduslaiku instrumentu – dūdu un rata liras – skanējums. Programmas koncepcijas pamatā ir muzikāli vizuāls uzvedums, kurā skanēs gan viduslaiku gregoriskie un ambroziskie dziedājumi, gan agrīnās daudzbalsības repertuārs. Tas viss viduslaikos skanējis klosteros un katedrālēs. Šoreiz repertuārā izmantoti vairāki unikāli Monteseratas klostera (Spānija) dziedājumi, kas Latvijā vēl nekad nav skanējuši. Tāpat īpašajam “klostermūku vokālam” pievienosies unikālo viduslaiku instrumentu – dūdu un rata liras – skanējums. Dūdas – instruments, kas interesantā veidā savienos seno viduslaiku mūziku ar tradicionālās mūzikas pasauli. Savukārt, rata, kas bieži tika lietota viduslaiku klosteros, šodien sastopama ļoti reti un Latvijā tā būs viena no pirmajām iespējām – dzirdēt tās savdabīgo, skaisto skanējumu.  7. maijs 14:00 Skrundas ev.lut.baznīcā Schola Cantorum Riga koncerta koncepcija IN PRINCIPIO VIDUSLAIKU DZIEDĀJUMI UN DŪDAS Ieva Nīmane – dūdas un stabules Guntars Prānis – rata lira SCHOLA CANTORUM RIGA (vad. Guntars Prānis) Informāciju sagatavoja: Dita Ņuņēvica, Skrundas kultūras nama direktores p.i. Publicitātes foto