Skrundas svētku organizatori saka paldies

Skrundas svētku organizatori saka paldies Skrundas svētki izskanējuši ar krāšņiem koncertiem, izrādēm un dažādām aktivitātēm. Esam ieelpojuši, izjutuši, iedegušies un izdzīvojuši svētku brīžus.   Paldies par atbalstu svētku tapšanā: Veikalam ”Top”, Mairita Eidai, Aivitai Emerbergai, Mikum Staņevičam, Egīlam Blīgznam, Andrim Norvaišam, Līgai Dorbei, Antrai Petrovai, Lindai un Vasilijam Drebotiem, Skaistuma laboratorijas kolektīvam, SIA ‘’Arfoss”, Žannai Anžei, veikalam ”Elvi”, SIA ”Parvi”, amatniekiem par jaukajām dāvanām skrundeniekiem. SIA ”Matss”, A/S ”Latvijas Finieris”, apdrošināšanas sabiedrībai BTA. Skrundas baptistu draudzei, Imantam Tuleiko, Intam Folkmanim un ”Bandavas strēlniekiem”, Zemessardzes 45. Nodrošinājuma bataljonam un komandierim Andrim Riekstam, patruļkuģa ”Skrunda” komandai, Skrundas suņu skolas dalībniekiem un Rutai Samsonovai, MC Ganri, VUGD Skrundas posteņa ugunsdzēsējiem, Skrundas arodvidusskolai, 100 latu programmas darbiniekiem, Skrundas komunālās saimniecības kolektīvam, Skrundas vidusskolas radošajiem zīmētājiem un Agitai Dēvicai, Mārtiņam Lindem un Junito auto servisam, Edgaram Siliņam, Egilam Uļjanovam, Ērikam Paculim, deju kolektīvam ”Virši”, korim ”Sonate”, Dacei Ganiņai, Levitai Paulauskai, Andai Vītolai, Zanei Eglītei, aktieriem – Gatim Bajinskim , Mārtiņam Lindem, Ērikam Koļesovam, Vilnim Grāvelim, Jānim Ābolam, Jānim un Dacei Buķeļiem, Annai Zankovskai, Ērikai Buliņai, Dacei Feldmanei, Signei Grīnbergai, radošajiem izrādes mūziķiem  un režisoram Aldim Zalgauckim. Čaklajiem izglītības pilsētiņas rūķiem, jauniešu centra aktīvistiem un viņu vadītājai Baibai Eversonei, "Laimīgs ir nevis tas, kurš spēj saņemt vai dabūt, bet gan tas, kurš spēj dot citiem. Paejieties cilvēkiem pretī un dalieties tajā, kas jums ir! Dāvājiet smaidus un labestību!” Ogs Mandino PALDIES VISIEM, KAS PIEDALĪJĀS, DARBOJĀS UN SVINĒJA. Skrundas svētku organizatoru vārdā, kultūras nama direktore Loreta Robežniece.