Skrundas televīzija veidos priekšvēlēšanu diskusiju raidījumus, iedzīvotāji aicināti iesūtīt jautājumus

Talsu televīzija ir uzvarējusi Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) konkursā par priekšvēlēšanu diskusiju raidījumu sagatavošanu un pārraidi pirms 2013. gada pašvaldību vēlēšanām. Saskaņā ar šo valsts pasūtījumu, Talsu televīzija kopā ar saviem sadarbības partneriem - TV Kurzeme, Aizputes televīziju, Skrundas televīziju un Kurzemes televīziju - veidos un maijā pārraidīs diskusiju raidījumus „Novadi izvēlas” par katru Kurzemes novadu. Raidījumos tiks dota iespēja bez maksas piedalīties vienam vai teritoriāli lielākajās pilsētās un novados (Ventspilī, Liepājā, Talsu, Kuldīgas un Saldus novados) diviem pārstāvjiem no katra iesniegtā saraksta konkrētajā novadā. Kurzemes televīziju apvienība veidos 25 priekšvēlēšanu diskusiju raidījumus „Novadi izvēlas”. Katrs raidījums būs 45 minūšu garš. Raidījumos tiks iekļautas katra novada video vizītkartes, iedzīvotāju viedokļi par novadā esošo situāciju un attīstību, kā arī jautājumi deputātu kandidātiem. Raidījumi tiks veidoti diskusijas formātā, analizējot novadā paveikto un uzklausot potenciālo deputātu redzējumu, tādējādi ļaujot novada iedzīvotājiem analizēt un vērtēt sniegtās atbildes. Deputātu kandidāti uzdos arī jautājumus viens otram (pirms raidījuma filmēšanas izlozes kārtībā tiks noteikts, kurš saraksts kuram uzdos jautājumu).
Raidījumu mērķis ir informēt iedzīvotājus par vietējo pašvaldību deputātu kandidātu iesniegtajiem sarakstiem, programmām, tajās paustajiem redzējumiem dažādās jomās. Katrā raidījumā piedalīsies viens vai divi pārstāvji no katra iesniegtā kandidātu saraksta. Raidījumi tiks pārraidīti no 2. līdz 30.maijam no pirmdienas līdz sestdienai LTV7 kanālā Kurzemes reģionā Lattelecom Virszemes televīzijas apraidē, ar atkārtojumu ReTV kanālā (Lattelecom interaktīvajā televīzijā un Virszemes televīzijas apraidē vai online tiešraidē www.retv.lv). Raidījumus varēs redzēt arī katras televīzijas mājas lapā. Raidījumi netiks filmēti tiešraidē - tie būs iepriekš filmēti, taču saturiski netiks montēti.

Kurzemes televīziju apvienība uzrunās dalībai raidījumā "Novadi izvēlas" katru sarakstu, kas būs pieteicies dalībai 2013.gada pašvaldību vēlēšanās. Katrs saraksts pēc savas izvēles dalībai raidījumā drīkst izvirzīt vienu pārstāvi attiecīgajā novadā. Liepājas un Ventspils pilsētu, kā arī Talsu, Kuldīgas un Saldus novadu saraksti drīkst izvirzīt divus kandidātus dalībai raidījumā.

Savukārt iedzīvotāji aicināti līdz 22.aprīlim sūtīt savus jautājumus deputātu kandidātiem par Kuldīgas, Skrundas un Saldus novadiem uz e-pastu: kurzeme@novadiizvelas.lv (ar norādi, kuram novadam un/vai kandidātu sarakstam jautājums adresēts).

Izlozē Kurzemes televīziju apvienība ir noteikusi kārtību, kādā katras televīzijas veidotie raidījumi tiks pārraidīti. Savukārt, ierodoties uz filmēšanu, notiks katra novada raidījuma pārraides datuma izloze. Visām partijām klāt esot, raidījuma moderators izlozēs raidījuma pārraides datumu. Uzreiz pēc izlozes datums tiks publicēts šajā mājas lapā.

1.Talsu TV 2.maijs plkst.22.10, 3.maijs plkst.22.10, 4.maijs plkst.19.30, 6.maijs plkst.20.15, 7.maijs plkst.22.10
Talsu novads
Talsu novads
Dundagas novads
Mērsraga novads
Rojas novads

2.Skrundas TV 8.maijs plkst.20.15, 9.maijs plkst.22.10, 10.maijs plkst.22.10, 11.maijs plkst.19.30, 13.maijs plkst.20.15
Kuldīgas novads
Kuldīgas novads
Skrundas novads
Sadus novads
Saldus novads

3.TV Kurzeme 14.maijs plkst.22.10, 15.maijs plkst.20.15, 16.maijs plkst.22.10, 17.maijs plkst.22.10, 18. maijs plkst.19.30
Liepāja
Liepāja
Grobiņas novads
Nīcas novads
Rucavas novads

4.Aizputes TV 20.maijs plkst.20.15, 21.maijs plkst.22.10, 22.maijs plkst.20.15, 23.maijs plkst.22.10, 24.maijs plkst.22.10
Aizputes novads
Pāvilostas novads
Durbes novads
Priekules novads
Vaiņodes novads

5.Kurzemes televīzija 25.maijs plkst.19.30, 27.maijs plkst.22.10, 28.maijs plkst.22.10, 29.maijs plkst.20.15, 30.maijs plkst.22.10
Ventspils
Ventspils
Ventspils novads
Brocēnu novads
Alsungas novads

Raidījumu atkārtojumi tiks pārraidīti Re:TV kanālā nākamajā dienā (izņemot sestdienas raidījumu atkārtojumi būs nevis svētdienās, bet pirmdienās) plkst.12.00 un tiešraidē internetā www.retv.lv. Skrundas televīzijas raidījumus varēs noskatīties mājas lapā www.tvskrunda.lv.