Skrundas vidusskola aicina uz sapulci pirmklasnieku vecākus!

Skrundas vidusskola aicina uz sapulci pirmklasnieku vecākus! Š.g. 24. maijā plkst. 17.00 Skrundas vidusskola aicina uz sapulci vecākus, kuru bērni 2018./2019. m.g. 1. septembrī uzsāks mācības 1. klasē. Līdzi jāņem dzimšanas apliecības kopija. Lūdzam padomāt par mācību priekšmeta "ētika" un "kristīgā mācība" izvēli.